Lecture notes - Učební texty

Texts in English
 1. Introduction to Number Theory , KAM-DIMATIA Series preprint no. 782 (2006), iv + 86 pages.  Corrections and comments. Some number-theoretic tapas: A question on linear independence of square rootsOn Furstenberg's topological proof of the infinitude of primes , Stormer's solution of the unit equation x - y = 1 .
 2. Analytic and Combinatorial Number Theory I, KAM-DIMATIA Series preprint no. 968 (2010), v + 92 pages.  Corrections and comments.
 3. Analytic and Combinatorial Number Theory II, KAM-DIMATIA Series preprint no. 969 (2010), iv + 46 pages.  Corrections and comments.
 4. Generating Functions and Combinatorial Enumeration I, to appear sometimes. Some enumerative tapas: On the theorem of Duminil-Copin and Smirnov about the number of self-avoiding walks in the hexagonal lattice .
Texty podle předmětů - Texts by lectures

Níže jsou všechny předměty, které jsem kdy na MFF učil či spoluučil, a mé učební texty k nim, napsané i rodící se, a pár odkazů na další literaturu.

Algebraická teorie čísel (NDMI066)

Bude napsáno.

Analytická a kombinatorická teorie čísel (NDMI045)

 1. Analytic and Combinatorial Number Theory I, KAM-DIMATIA Series preprint no. 968 (2010), v + 92 pages.  Opravy a dodatky.
 2. Analytic and Combinatorial Number Theory II, KAM-DIMATIA Series preprint no. 969 (2010), iv + 46 pages.  Opravy a dodatky.
Diskrétní matematika (NDMI002)

Nic. Kanonická je učebnice J. Matoušek a J. Nešetřil, Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum, 2000, která vyšla v řadě dalších vydání a jazyků, viz.

Kombinatorické počítání (NDMI015)
 1. Kombinatorické počítání 1996, KAM-DIMATIA Series preprint no. 331 (1996), 63 p.
 2. Kombinatorické počítání 1999 , KAM-DIMATIA Series preprint no. 451 (1999), 59 p.
 3. Generating Functions and Combinatorial Enumeration I, bude napsáno.
Enumerativní jednohubky: On the theorem of Duminil-Copin and Smirnov about the number of self-avoiding walks in the hexagonal lattice .

Kombinatorický seminář (NDMI022)

Nic. Viz stránku semináře.

Matematická analýza I, II a III (NMAI054,
NMAI055 a NMAI056)
 1. Učební text k Matematické analýze I (tehdy MAI054) v ZS 2006/07.
 2. Učební text k Matematické analýze II (tehdy MAI055) v LS 2006/07.
 3. Učební text k Matematické analýze III (tehdy MAI056) v ZS 2005/06.
 4. Učební text k Matematické analýze III (tehdy MAI056) v ZS 2007/08 (bude zkompletováno a přidáno).
 5. Matematická analýza I, bude napsáno.
 6. Matematická analýza II, bude napsáno.
 7. Matematická analýza III, bude napsáno.
Pravděpodobnostní metoda (NTIN022)

Nic. Viz J. Matoušek and J. Vondrák, The Probabilistic Method, ITI Series, preprint no. 087 (2002) (zde a zde).

Úvod do teorie čísel (NMAI040)
 1. Kaleidoskop teorie čísel - kapitola 1 (základní pojmy a techniky) , KAM-DIMATIA Series preprint no. 454 (2000), 24 str. 
 2. Kaleidoskop teorie čísel - kapitola 2 (diofantické aproximace) , KAM-DIMATIA Series preprint no. 468 (2000), 46 str. 
 3. Kaleidoskop teorie čísel - kapitola 3 (diofantické rovnice) , KAM-DIMATIA Series preprint no. 469 (2000), 52 str.
 4. Kaleidoskop teorie čísel - kapitola 4 (kongruence) , KAM-DIMATIA Series preprint no. 483 (2000), 58 str.
 5. Kaleidoskop teorie čísel - kapitola 5 (prvočísla) , KAM-DIMATIA Series preprint no. 487 (2000), 70 str.
 6. Kaleidoskop teorie čísel - kapitola 6 (geometrie čísel). Napsáno nebude.
 7. Kaleidoskop teorie čísel - kapitola 7 (číselné rozklady)  , KAM-DIMATIA Series preprint no. 588 (2002), 69 str.
 8. Kapitola 8 (Životopisné medailony). Napsáno nebude.
 9. Kapitola 9 (Návody k úlohám). Napsáno nebude.
 10. Introduction to Number Theory , KAM-DIMATIA Series preprint no. 782 (2006), iv + 86 str.  Opravy a dodatky.
 11. Kaleidoskop teorie čísel. To bude přepracovaný a doplněný výběr z kapitol 1-7 Kaleidoskopu.
Číselně-teoretické jednohubky: A question on linear independence of square rootsOn Furstenberg's topological proof of the infinitude of primes, Stormer's solution of the unit equation x - y = 1.

last updated: March 2011