hlavni banner

kudy kam

5. zari 2020 jsem doslouzil ve funkci dekana MFF UK

Po osmi letech prisel cas podekovat akademicke obci MFF UK za podporu a veskerou praci pro Matfyz.

Jan Kratochvíl - Volba děkana 2016

Po třech a půl letech ve funkci děkana kandiduji do druhého volebního období. Viz Volba děkana na stránkách AS MFF UK

Volební teze

Po tři a půl roku jsem se ve funkci děkana snažil uvádět v život stručné teze, se kterými jsem byl v roce 2012 zvolen. Fakultní veřejnost sama nejlépe posoudí, do jaké míry se vedení fakulty těchto tezí drželo a jak se mu dařilo volební program plnit. Matematicko-fyzikální fakulta si upevnila pozici vědecky nejvýkonnější instituce v České republice, nulová nezaměstnanost jejích absolventů i úspěchy a ocenění studentů svědčí o kvalitě výuky Matfyzem poskytované. Princip provázanosti kvalitní výuky s kvalitním výzkumem tak zcela přirozeně zůstává hlavním mottem mé vize dalšího rozvoje fakulty. Stejně tak otevřenost světu i sobě navzájem. Podporu mezinárodní spolupráce ve vědě i výuce, včetně dalšího rozvoje výuky v anglickém jazyce, považuji za klíčovou, neboť v těchto oblastech vidím ještě nevyužitý potenciál. Stejně důležitá je otevřenost spolupráci s praxí, spolupráci s dalšími fakultami Univerzity Karlovy a současně podpora vzájemné spolupráce všech tří fakultních sekcí. Transparentnost a informovanost uvnitř fakulty i vůči veřejnosti jsou k tomu základním předpokladem.

Některé z aktivit, které jsme v letech 2012-2016 nastartovali, se z různých důvodů naplňují pomaleji, než bychom si byli přáli. Fakultní web sice doznal vizuálního upgradu i podstatných obsahových změn, na svou strukturální renovaci ale stále čeká. Pro stavbu nového pavilonu v Troji jsme získali stavební povolení, ale do voleb se stavět nezačne. Program výuky v angličtině budeme moci považovat za skutečně zakotvený tehdy, až ti studenti, kteří k nám nastoupili do bakalářského studia, budou promovat jako magistři. A je to také chuť dokončit rozpracované akce, která mne k přijetí kandidatury vede.

Ve stručných tezích nepovažuji za nutné vyjmenovávat všechny kroky, které pro fakultu vidím jako nutné či užitečné v následujících čtyřech letech. Mým volebním programem je Dlouhodobý záměr fakulty na roky 2016-2020, který jsem se členy svého kolegia nedávno připravil a který schválil Akademický senát fakulty na svém zasedání 13. ledna 2016.

Beseda se zaměstnanci a studenty

Pondělí 11. dubna 2016 v 18:00 hod v posluchárně T1, organizuje SKAS

Před čtyřmi lety - Volba děkana 2012

logo JK
Na svém zasedání ve středu 18. dubna 2012 mne akademický senát MFF UK zvolil kandidátem na děkana. Viz Volba děkana MFF UK pro období 2012-16

Děkuji za podporu všem zaměstnancům fakulty, kteří moji kandidaturu podpořili svými podpisy. Jsem zvláště rád, že se mezi nimi objevily i podpisy studentů a doktorandů (samozřejmě bez efektu na případné zkoušky, které byste u mne mohli skládat :).
Děkuji za podporu a spolupráci svým kandidátům na proděkany. Senát nepřímo vyjádřil mým zvolením svou důvěru i vám.
Děkuji senátu za zorganizování voleb, diskusí i otázek pro kandidáty. Děkuji i svému rivalovi, Mgr. Jirotkovi. Naše shoda ve většině pohledů na fakultní dění, problémy a jejich řešení mi dodávala naději a víru, že i s nejmladšími členy senátu a akademické obce najdu na většinu otázek společnou řeč.

Pro úplnost a "future reference" ponechávám níže svůj volební program.

Kvalita a Otevřenost

Kvalita vědecké práce, stimulování a podpora grantových aplikací, organizace aplikovaného výykumu a spolupráce s praxí. To je cesta, jak se vyrovnat s plánovanými škrty ve financování výzkumu a vysokých škol v ČR.

Zavedení plnohodnotných programů výuky v anglickém jazyce nás otevře světu i umožní získat více zájemců o studium. A skutečně studujících studentů.

Dosažení vyšší účasti studentů v anketě umožní její výsledky využít ke zkvalitnění stávající výuky.

Zatraktivnění prezentace fakulty je nutnost.

Naším cílem je výrazně zlepšit komunikaci uvnitř fakulty - mezi sekcemi, mezi vedením a řadovými pracovníky a především mezi vedením a senátem.

Volební Program a jeho Teze

CO a PROČ si přečtěte v mých tezích.

CO a JAK si přečtěte ve volebním programu, který jsme připravili s mými kandidáty na proděkany.

Diskuse se studenty proběhla v pondělí 26.3.2012 v K1 v 19:30 hod

pod heslem "Chcete vědět, co si myslím? Chcete, abych věděl, co si myslíte vy? Přijďte a diskutujte!"
Studenti přišli a diskutovali. Děkuji všem za účast a podnětné dotazy.


poslední aktualizace 24. 3. 2016

© m@f# for contents, RooT for design