Topologické metody v kombinatorice (NDMI014) - cvičení


Cvičení probíhá ve středu od 14:00 v učebně S1.

Cvičení povedou Martin Balko a Martin Tancer. E-mail cvičícího: balko (AT) kam.mff.cuni.cz

Stránky přednášky.


Podmínky získání zápočtu:
 • Cvičení budou probíhat nepravidelně podle rozpisu, který je uveden níže.
 • V průběhu semestru bude zadáno několik sérií příkladů, kde každý příklad bude ohodnocen určitým počtem bodů podle obtížnosti.
 • Na řešení série je dán v průměru čas tři týdny. U těžších příkladů bude uvedena nápověda. Za příklady, u kterých byla dána nápověda, je poté možné získat jen polovinu bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičte polovina bodů získaných před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat.
 • Na zápočet je potřeba získat alespoň čtvrtinu z celkového počtu bodů.
 • Obecně platí, že studenti, kteří získají vysoký počet bodů, to budou mít u zkoušky lehčí.
 • Termín pro odevzdávání příkladů je stanovený před přednáškou.
 Přezdívka:   Maxim Dokonalý    JL     PZ     Scotty  
 1.1.a   1 0.5 1 1
 1.1.b   1 0.5 1 1
 1.1.c   1 1 1 0.5
 1.1.d   1 1 1 1
 1.1.e   1 1 0 1
 1.2   2 2 2 2
 1.3   3 3 3 3
 1.4   2 2 2 2
 1.5   2 2 2 0.5
 1.6   4 3 2 2
 2.1   1 1 1 1
 2.2   1 1 1 1
 2.3   2 1.5 2 2
 2.4   3 3 2.5 3
 2.5   3 3 3
 2.6   5 1 2.5 2.5
 3.1   2 2 2
 3.2a   2 2 2
 3.2b   1 1 1
 3.3   3 3 3
 3.4   2+2 2+2 2+2
 3.5a   2 0 2
 3.5b   4 2
 4.1   2 2 2
 4.2   2 2
 4.3   2 2 2
 4.4   3 3 3
 4.5   1+3 1+3 1+3
 4.6   4 4
 5.1   3
 5.2   2 2 2
 5.3   3 2 2
 5.4   5 5
 Součet  81 66.5 24 55.5
 Zápočet  --- ANO ANO ANO

Rozpis cvičení:
 • (27.2.2019): Zadána první série příkladů. [PDF]
 • (6.3.2019): Zadána druhá série příkladů. [PDF]
 • První cvičení (20.3.2019): Ukázali jsme si řešení první série. Deadline pro odevzdání příkladů první série a nápověda k příkladu 1.6.
 • Druhé cvičení (27.3.2019): Deadline pro odevzdání příkladů druhé série a nápověda k příkladu 2.6. Zadána třetí série příkladů. [PDF]
 • (17.4.2019): Zadána čtvrtá série příkladů. [PDF]
 • (24.4.2019): Pousunutý deadline pro odevzdání příkladů třetí série a nápověda k příkladu 3.5b.
 • Třetí cvičení (15.5.2019): Ukázali jsme si řešení třetí a čtvrté série. Deadline pro odevzdání příkladů čtvrté série.
 • (16.5.2019): Zadána pátá série příkladů. [PDF]
 • (24.6.2019): Deadline pro odevzdání příkladů páté série.

Valid XHTML 1.0 Transitional