Vyuka / Teaching - Pavel Valtr (Winter Semester 19/20)


Lineární algebra I: informace zde.
Problemový seminář z kombinatoriky se koná ve čtvrtek od 15:40 v S6.
Geometrický seminář: zatím nerozvrženo, zájemci napište e-mail mně nebo kol. Kynčlovi.

Seminar on Combinatorial Problems: Thursday 15:40 in S6.
Geometry Seminar: Not scheduled yet. If you are interested in it, write an e-mail to me or to Jan Kynčl.