Kolegové a kolegyně, letošní kurz Objektově orientovaného programování bude poněkud odlišný od minulých ročníků. Kromě objektového programování v C# se zde seznámíme i s programováním (ne nutně objektovým) v C a C++.

Výklad povedu společně s kolegou Holanem. Základní rozdělení je, že já povedu první polovinu semestru, kolega druhou. Zde najdete informace týkající se C a C++.

Ačkoliv nepředepisujeme, jaké prostředí máte pro práci použít, příklady budou typicky demonstrovány ve Visual Studiu .NET. Toto Studio je instalováno i v laboratoři K11.

Podmínky udělení zápočtu jsou:

Podmínky týkající se aktivní účasti budou upřesněny časem (až s kolegou uvidíme, kolik bodů je dosažitelných a až vyřešíme technické záležitosti týkající se práce v CodExu). Zápočtový program i zápočtový test je možno psát v jakémkoliv z probíraných jazyků (tedy C, C++ i C#). Pokud máte zájem psát zápočtový program (či test) v jiném jazyce, neprodleně nás kontaktujte, ať se domluvíme, zda je to možné či nikoliv.

Zkouška proběhne ve zkouškovém období. Jejím předmětem bude objektový návrh a zkoušení potenciálně ze všeho, co bylo (potažmo bude) předneseno.

Zjištěné problémy s Visual Studiem v K11:

Co jsme dosud probrali:

8. října: Místo večerního cvičení pokračovala přednáška
Organizační záležitosti, syntax jazyka C, konkrétně datové typy, definice proměnných, operátory, definice funkcí, návratové hodnoty funkcí (klíčové slovo return), základní řídící struktury (if, while, for, switch), funkce getchar, avízo o funkci printf, kterou budeme používat k výpisu, avízo hlavičkových souborů (které musíme používat, aniž bychom ještě přesně věděli, co znamenají). Promítané slidy.

15. října:
Operátor přetypování, pole a pointery, základní práce se stringy (ukazateli na char), alokace a dealokace paměti (malloc a free), formátovací řetězce (funkce printf) struktury a unie, operátor dereference, operátor kouknutí do struktury, soubory. Slidy.

22. října
Struktury a unie, operátor šipičky (->), soubory (funkce fopen, fclose, feof, fgetc,...), ternární operáror (...?...:...), preprocessor (direktivy začínají znakem křížek), proměnlivý počet argumentů funkce (typ va_list, makra va_start, va_arg a va_end). Slidy.

29. října
Výčtové datové typy, začátek C++, tedy stručné shrnutí rozdílů a první část povídání o objektech. Definice třídy, definice metod (alias member-funkcí), přepínače public, private, protected, přetěžování funkcí, konstruktory, destruktory, operátory new a delete, alokace (a dealokace) pole, dědičnost (pozor, implicitně se dědí privátně), poznámka o vícenásobné dědičnosti. Zdrojové kódy, které jsem psal na přednášce. Slidy.

5. listopadu
Virtuální funkce, čistě virtuální funkce, abstraktní třídy, statické atributy, metody a lokální proměnné, friend-funkce.
Přetěžování operátorů, proudy, poznámka o code snippets. Zdrojové kódy, které jsem napsal na přednášce. Slidy.

12. listopadu
Výjimky, jmenné prostory, šablony, poznámka o STL.Zdrojove kody, ktere jsem napsal na prednasce. Slidy.

Od devatenáctého přednáší kolega Holan. Cvičit začne o týden později.