Kolegové a kolegyně, obecné informace o přednášce Programování 1 (vztahující se k oběma skupinám) najdete i na stránce kolegy Holana. Jelikož informace platí pro obě skupiny, bylo by kontraproduktivní zveřejňovat je dvakrát (jelikož, jak kolega rád říká, kopírování je častým zdrojem chyb).

Obsah přednášek:

4. října:

11. října 18. října Funkce: 25. října Imatrikulace

1. listopadu Objekty

8. listopadu Spojové seznamy jako aplikace objektů Další postup je předpokládán takto:
15. listopadu Objekty II 22. listopadu Kreslení, formulářové aplikace 29. listopadu TkInter podruhé 6. prosince Objektové programování III, testy. 13. prosince 20. prosince Prohledávání a jeho aplikace v programování 3. ledna 10. ledna