Přednáška Algoritmy a datové struktury I (TIN060)

Požadavky ke zkoušce

binární vyhledávací strom, AVL strom, červeno-černý strom a B-strom - operace
binární vyhledávací strom - střední hloubka průměrného stromu (výpočet)
hašování - algoritmy a výpočet středního počtu konfliktů univerzálního hašování
dolní odhad pro nejhorší a průměrný počet porovnání pro porovnávací třídící algoritmus
průměrný počet porovnání pro třídění Quicksortem
jedno- a více průchodové třídění na základě adresování pomocí klíčů
hledání mediánu v lineárním čase
bitonické třídění
prohledávání grafu do hloubky a šířky a jeho použití pro hledání krátkých cest a komponent
algoritmy pro minimální kostru grafu
algoritmy pro extremální cesty - kritická cesta (acyklický orientovaný graf), Dijkstrův, Bellman-Fordův

Na této stránce je uvedeno několik studijních textů pro přednášku, tato stránka bude průběžně doplňována, aby každá kapitola byla po odpřednášení úplná.

Algovision (tar.gz 1170 kB) (ke dni 05.05.2006) Kontrolujte si prosím průběžně, zda máte nejnovější verzi a popřípadě si stáhněte novou

AVL stromy a černo-červené stromy
Studijní text k appletu pro stromy
Výpočet střední hloubky vrcholu průměrného BST

Hasovani
Výpočty pro universální a perfektní hašování

Třídění
Dolní odhad pro porovnávací třídicí algoritmus

Hledání nejkratší cesty: algoritmus Bellman-Ford
Studijní text

Hledání nejkratší cesty: Dijkstrův algoritmus
Studijní text