Cvičení z Kombinatorické a výpočetní geometrie I a II - 18/19

English version (Anglická verze)

Přednáška se v zimním semestru koná ve čtvrtek od 14:00 v S9, cvičení ve čtvrtek od 15:40 v S6.

Cvičení k přednášce Kombinatorická a Výpočetní geometrie I probíhá nepravidelně podle rozpisu termínů cvičení, který je uveden níže. Zápočet studenti obdrží za vyřešení "patřičného" počtu příkladů, které jim budou zadávány během semestru. Každý příklad má u sebe uvedeno, za kolik je bodů. Na řešení série je dán zpravidla čas čtyři týdny. U těžších příkladů bude tři týdny po zadání uvedena nápověda. Za příklady, u kterých byla dána nápověda, je poté možné získat jen polovinu bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičte polovina bodů získaných před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat. V případě zájmu je možné koncem semestru zadat sérii bonusových příkladů na doplnění chybějících bodů.

Na cvičeních budou zadány některé lehčí příklady, které slouží především k osvojení si pojmů z přednášky. Za vyřešení každého z nich během cvičení je možné získat jeden bod. Na zápočet je potřeba získat alespoň 30 bodů, na splnění zkoušky stačí 65 bodů. Obecně platí, že studenti, kteří získají vysoký počet bodů, to budou mít u zkoušky lehčí.

Chcete-li vidět výsledky svého snažení na webu, zvolte si nějakou přezdívku a napište ji na odevzdávané řešení (společně se svým jménem), případně nám ji pošlete e-mailem. Bez ní nebudeme/nemůžeme vaše výsledky zveřejňovat. Řešení v den nápovědy nebo cvičení odevzdávejte před přednáškou. Pro řešení zaslaná e-mailem je rozhodující čas odeslání do 14:00. Elektronická řešení doporučujeme posílat oběma cvičícím zároveň.

Případné nejasnosti, nalezené chyby v zadání a jiné dotazy týkající se cvičení směřujte na Michala Oplera (opler zavináč iuuk.mff.cuni.cz) nebo Honzu Kynčla (kyncl zavináč kam.mff.cuni.cz).Série příkladů

Zimní semestr

VýsledkyZadáníZadánoNápovědaDeadline
1. Konvexní množiny CZ, EN 4.10.2018 25.10.2018 1.11.2018
2. Věty Hellyho typu a věta o sendviči CZ, EN 18.10.2018 8.11.2018 15.11.2018
3. Průsečíková čísla a počítání incidencí CZ, EN 1.11.2018 29.11.2018
4. Dualita a mnohostěny CZ, EN 15.11.2018 13.12.2018 20.12.2018
5. Mnohostěny, arrangementy a Voroného diagramy CZ, EN 29.11.2018 3.1.2019
6. Bonusová série CZ, EN 3.1.2019 7.2.2019


Plán (zimní semestr)

4.10.2018 zadání první série, cvičení
18.10.2018 zadání druhé série, cvičení
25.10.2018 nápověda k první sérii na konci přednášky
1.11.2018 zadání třetí série, cvičení, deadline pro odevzdání první série
8.11.2018 nápověda ke druhé sérii na konci přednášky
15.11.2018 zadání čtvrté série, cvičení, deadline pro odevzdání druhé série
29.11.2018 zadání páté série, cvičení, deadline pro odevzdání třetí série
13.12.2018 nápověda ke čtvrté sérii na konci přednášky
20.12.2018 cvičení, deadline pro odevzdání čtvrté série
3.1.2019 cvičení, deadline pro odevzdání páté série

Archiv

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Odkazy

Nascanované poznámky z přednášek (Bernard Lidický)