Cvičení ze Základů kombinatorické a výpočetní geometrie a Kombinatorické a výpočetní geometrie - 21/22

English version for winter semester (Anglická verze pro zimní semestr)
Přednáška se v zimním semestru koná ve středu od 15:40 v S9, cvičení ve středu od 17:20 v S9. Cvičení zároveň probíhá i přes zoom ve stejný čas, nicméně berte to jen jako záložní variantu pro případ nemoci.

Cvičení k přednášce Základy kombinatorické a výpočetní geometrie probíhá nepravidelně podle rozpisu termínů cvičení, který je uveden níže. Zápočet studenti obdrží za vyřešení "patřičného" počtu příkladů, které jim budou zadávány během semestru. Každý příklad má u sebe uvedeno, za kolik je bodů. Na řešení série je dán zpravidla čas čtyři týdny. U těžších příkladů bude tři týdny po zadání uvedena nápověda. Za příklady, u kterých byla dána nápověda, je poté možné získat jen polovinu bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičte polovina bodů získaných před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat. V případě zájmu je možné koncem semestru zadat sérii bonusových příkladů na doplnění chybějících bodů.

Na cvičeních budou zadány některé lehčí příklady, které slouží především k osvojení si pojmů z přednášky. Za vyřešení každého z nich během cvičení je možné získat jeden bod. Na zápočet je potřeba získat alespoň 30 bodů, na splnění zkoušky stačí 65 bodů. Obecně platí, že studenti, kteří získají vysoký počet bodů, to budou mít u zkoušky lehčí.

Chcete-li vidět výsledky svého snažení na webu, zvolte si nějakou přezdívku a napište ji na odevzdávané řešení (společně se svým jménem), případně nám ji pošlete e-mailem. Bez ní nebudeme/nemůžeme vaše výsledky zveřejňovat. Řešení v den nápovědy nebo cvičení odevzdávejte před přednáškou.

Řešení můžete odevzdávat také přes Moodle:

Případné nejasnosti, nalezené chyby v zadání a jiné dotazy týkající se cvičení směřujte na Honzu Soukupa (soukup zavináč kam.mff.cuni.cz) nebo Honzu Kynčla (kyncl zavináč kam.mff.cuni.cz).Série příkladů

Zimní semestr

VýsledkyZadáníZadánoNápovědaDeadline
1. Konvexní množiny CZ, EN 29.9.2021 20.10.2021 27.10.2021
2. Věty Hellyho typu a věta o sendviči CZ, EN 13.10.2021 3.11.2021 10.11.2021
3. Průsečíková čísla a počítání incidencí CZ, EN 27.10.2021 24.11.2021
4. Dualita a mnohostěny CZ, EN 10.11.2021 8.12.2021 15.12.2021
5. Mnohostěny, arrangementy a Voroného diagramy CZ, EN 24.11.2021 5.1.2022
6. Bonusová série CZ, EN 5.1.2022 3.2.2022

Plán (zimní semestr)

Termíny ukazování řešení domácích úloh ještě upřesníme; řešení budou
předvedena zpravidla nejbližší volný týden po deadlinu nebo v den deadlinu (u 5. série).

29.9.2021 zadání první série, cvičení
13.10.2021 zadání druhé série, cvičení
20.10.2021 nápověda k první sérii
27.10.2021 zadání třetí série, cvičení
3.11.2021 nápověda ke druhé sérii
10.11.2021 zadání čtvrté série, cvičení
24.11.2021 zadání páté série, cvičení
8.12.2021 nápověda ke čtvrté sérii

Archiv

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Odkazy

Nascanované poznámky z přednášek (Bernard Lidický)