O mě

V současné dobé studuji program I4 - Disktrétní modely a algoritmy - na katedře aplikované matematiky. Mým školitelem je Jiří Fiala.