Topologické metody v kombinatorice (NDMI014) - cvičení


Cvičení probíhá ve středu od 10:40 v učebně S1.

Cvičení povedou Martin Balko a Martin Tancer. E-mail cvičícího: balko (AT) kam.mff.cuni.cz

Stránky přednášky.


Podmínky získání zápočtu:
 • Cvičení budou probíhat nepravidelně podle rozpisu, který je uveden níže.
 • V průběhu semestru bude zadáno několik sérií příkladů, kde každý příklad bude ohodnocen určitým počtem bodů podle obtížnosti.
 • Na řešení série je dán v průměru čas tři týdny. U těžších příkladů bude uvedena nápověda. Za příklady, u kterých byla dána nápověda, je poté možné získat jen polovinu bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičte polovina bodů získaných před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat.
 • Na zápočet je potřeba získat alespoň čtvrtinu z celkového počtu bodů.
 • Obecně platí, že studenti, kteří získají vysoký počet bodů, to budou mít u zkoušky lehčí.
 • Termín pro odevzdávání příkladů je stanovený na 8:58 před přednáškou.
 Přezdívka:   Maxim Dokonalý   Karel Král   Pítr 
 1.1.a  1 0.5
 1.1.b  1 1
 1.1.c  1 1
 1.1.d  1 1
 1.1.e  1 1
 1.2  2 2
 1.3  3 3 2
 1.4  2 1.5
 1.5  2 2 2
 1.6  4 3.5
 2.1.a  1 1
 2.1.b  1 1 1
 2.2.a  1 1
 2.2.b  1 1
 2.3  2 0.5
 2.4  3 0
 2.5.a  3
 2.5.b  3 1.5
 3.1  2 1.5
 3.2.a  2
 3.2.b  1
 3.3  3 3
 3.4  2+2
 3.5  3 2
 4.1.a  2
 4.1.b  4
 4.2.a  1
 4.2.b  4
 4.3  2
 4.4  3
 5.1  2
 5.2.a  3
 5.2.b  1+3
 5.3  3
 5.4  1+3
 Součet  80 28.5 5.5
 Zápočet  --- ANO

Rozpis cvičení:
 • (25.2.2015): Zadána první série příkladů. [PDF]
 • (11.3.2015): Zadána druhá série příkladů. [PDF]
 • První cvičení (25.3.2015): Zadána třetí série příkladů, posunutý deadline pro odevzdání příkladů první série. [PDF]
 • Druhé cvičení (1.4.2015): Deadline pro odevzdání příkladů druhé série.
 • (8.4.2015): Zadána čtvrtá série příkladů. [PDF]
 • Třetí cvičení (15.4.2015): Deadline pro odevzdání příkladů třetí série.
 • (22.4.2015): Nápověda ke čtvrté sérii.
 • (29.4.2015): Zadána pátá série příkladů, deadline pro odevzdání příkladů čtvrté série. [PDF]
 • Čtvrté cvičení (20.5.2015): Deadline pro odevzdání příkladů páté série.

Valid XHTML 1.0 Transitional