We schedule winter semester of year 2023/2024

This time, the Úmluva will happen virtually. On 2023-09-25, a list of courses will appear here, together with a voting form, where you can express your interest and time preferences. On 2023-09-29 09:00, we will tally the votes and schedule the classes. The time-space coordinates of classes will appear in the SIS.

Voting is over, you will find the scheduled lectures in SIS.

List of lectures and seminars:

SIS code Name Lecturer / instructor Scheduled Note
NSWI181 Code optimization in production compilers 2
Optimalizace kódu produkčních překladačů 2
J. Hubička SIS
NDMI060 Coloring of Graphs and Other Combinatorial Structures
Barevnost grafů a kombinatorických struktur
Z. Dvořák SIS
NDMI073 Combinatorics and Graph Theory III
Kombinatorika a grafy III
Z. Dvořák / G. Aubian SIS
NOPT060 Cooperative game theory seminar
Seminář z kooperativní teorie her
M. Černý, D. Ryzák SIS
NDMI067 Flows, paths and cuts
Toky, cesty a řezy
P. Kolman SIS
NTIN104 Foundations of Theoretical Cryptography
Foundations of Theoretical Cryptography
P. Hubáček / P. Hubáček SIS
NMAI065 Fundamentals of Category Theory for Computer Scientists
Základy teorie kategorií pro informatiky
A. Pultr SIS
NDMI037 Geometric Representations of Graphs 1
Geometrické reprezentace grafů 1
J. Kratochvíl SIS
NDMI010 Graph algorithms
Grafové algoritmy
M. Mareš SIS
NMAI074 Infinite sets
Nekonečné množiny
J. Kynčl SIS
NOPT051 Interval Methods
Intervalové metody
M. Hladík / M. Hladík SIS
NTIN103 Introduction to Parameterized Algorithms
Úvod do parametrizované složitosti
J. Fiala, M. Koutecký / Tung Anh Vu SIS
NMAI072 Linear algebra 3
Lineární algebra 3
M. Hladík SIS
NOPT021 Modern algorithmic game theory
Algoritmy moderní teorie her
M. Schmid SIS
NDMI118 Programming in ChatGPT
Programování v ChatGPT
M. Černý, M. Lorenc, D. Sychrovský SIS
NDMI055 Selected chapter in combinatorics
Vybrané kapitoly z kombinatoriky
J. Hubička, J. Nešetřil SIS
NTIN110 Selected Topics in Data Structures
Vybrané kapitoly z datových struktur
M. Mareš, L. Ondráček SIS
NPRG015
no voting
Seminar for preparing students for contests in programming
Praktikum řešení programátorských úloh
Z. Dvořák SIS Příprava na soutěže v programování. Koná se jednou za 14 dní.
NDMI052 Seminar on Combinatorial Problems
Problémový seminář z kombinatoriky
P. Valtr, J. Kynčl SIS
NDMI022 Seminar on Combinatorics
Kombinatorický seminář
I. Penev, M. Tancer SIS
NTIN102
no voting
Seminar on theory of computing
Seminář z teoretické informatiky
Koucký, Čepek, Hubáček, Kolman, Sgall SIS Already scheduled.
NMMB453
no voting
Student logic seminar
Studentský logický seminář
O. Ježil, M. Narusevych SIS Already scheduled.

Administration