We schedule summer semester of year 2022/2023

Voting is over, you will find the scheduled lectures in SIS.

List of lectures and seminars:

SIS code Name Lecturer Scheduled Note
NTIN111 Algorithmic Data Privacy
Pavel Hubáček a Pavel Veselý SIS
NDMI074 Algorithms and Their Implementation
Algoritmy a jejich implementace
M. Mareš SIS
NDMI077 Algorithms for specific graph classes
Algoritmy pro specifické třídy grafů
J. Fiala SIS
NDMI045 Analytic and combinatorial number theory
Analytická a kombinatorická teorie čísel
M. Klazar SIS úmluva e-mailem / please send e-mail
NDMI087 Analytic combinatorics
Analytická kombinatorika
Vít Jelínek SIS The tutorial sessions will be scheduled at the lecture. The course will be in English, unless all participants prefer Czech.
NSWI134 Code Optimization in Production Compilers
Optimalizace kódu produkčních překladačů
Jan Hubicka SIS
NDMI013 Combinatorial and Computational Geometry 2
Kombinatorická a výpočetní geometrie 2
M. Tancer, P. Valtr SIS
NDMI015 Combinatorial counting
Kombinatorické počítání
M. Klazar SIS úmluva e-mailem / please send e-mail
NDMI036 Combinatorial Structures
Kombinatorické struktury
J. Kratochvíl SIS Best held on Tuesdays at 9:00
NTIN081 Computational complexity and interactive protocols
Výpočetní složitost a interaktivni protokoly
M. Koucký SIS First lecture in the week of 20.2.2023
NOPT057 Cooperative game theory
Kooperativní teorie her
M. Černý, M. Loebl SIS
NOPT060 Cooperative game theory seminar
Seminář z kooperativní teorie her
M. Černý, D. Ryzák SIS
NDMI107 Discrete Mathematics of Paul Erdős
Discrete Mathematics of Paul Erdős
Vašek Chvátal SIS
NDMI110 Graphs and networks
Grafy a sítě
David Hartman, Aneta Pokorná SIS
NOPT016 Integer programming
Celočíselné programování
M. Hladík SIS
NDMI100 Introduction to cryptography
Úvod do kryptografie
M. Mareš SIS
NTIN100 Introduction to Information Transmission and Processing
Základy přenosu a zpracování informace
M. Koucký SIS Will start the second week of semester.
NOPT059 Large-scale optimization: Exact methods
Optimalizace velkých problémů: přesné metody
Jakub Bulín SIS
NMAI071 Math++
Matematika++
Ida Kantor, Robert Šámal, Martin Tancer SIS
NMAI056 Mathematical Analysis 3
Matematická analýza 3
Martin Klazar SIS
NOPT034 Mathematical Programming and Polyhedral Combinatorics
Matematické programování a polyedrální kombinatorika
Petr Kolman, Hans Raj Tiwary SIS Preferred time for the lectures and tutorials: Fridays starting 9 am.
NOPT008 Nonlinear Optimisation Algorithms
Algoritmy nelineární optimalizace
David Hartman, Petra Pelikánová SIS
NOPT053 Optimization Seminar
Optimalizační seminář
D. Hartman, M. Hladík SIS
NTIN095 Probabilistic Techniques 2
Pravděpodobnostní techniky 2
Robert Šámal, Misha Tyomkyn SIS
NDMI025 Randomized Algorithms
Pravděpodobnostní algoritmy
J. Sgall, P. Veselý SIS
NDMI056 Selected Chapters on Combinatorics 2
Vybrané kapitoly z kombinatoriky 2
Jaroslav Nešetřil, Jan Hubička SIS
NPRG015 Seminar for preparing students for contests in programming
Praktikum řešení programátorských úloh
Z. Dvořák SIS Held every second week, starting on February 17th
NDMI093 Seminar on algorithms and data structures
Seminář z algoritmů a datových struktur
M. Mareš SIS
NDMI052 Seminar on combinatorial problems
Problémový seminář z kombinatoriky
J. Kynčl, P. Valtr SIS
NDMI022 Seminar on Combinatorics
Kombinatorický seminář
Martin Loebl, Martin Tancer SIS
NUOS007 Seminar on computer typography
Seminář o počítačové typografii
V. Majerech, M. Mareš SIS
NTIN102 Seminar on theory of computing
Seminář z teoretické informatiky
Koucký, Čepek, Feldmann, Hubáček, Kolman, Sgall SIS Scheduled: Tue 12:00-14:00, S8

Administration