We schedule winter semester of year 2022/2023

Úmluva will take place on 30.9. 10:40 in S3

List of lectures and seminars:

SIS code Name Lecturer Place Time Note
NSWI181 Code Optimization in Production Compilers 2
Optimalizace kódu produkčních překladačů 2
J. Hubička S6 Út 17:20 New lecture extending Code Optimization in Production Compilers. We will focus on code generation algorithms, advanced loop optimizations and other topics
NDMI073 Combinatorics and Graph Theory III
Kombinatorika a grafy III
Z. Dvořák S6 Po 12:20 cvičení Po 15:40 S8
NDMI067 Flows, paths and cuts
Toky, cesty a řezy
P. Kolman
NTIN104 Foundations of Theoretical Cryptography
Foundations of Theoretical Cryptography
P. Hubáček S10 Po 15:40 cvičení po přednášce
NOPT018 Fundamentals of Nonlinear Optimization
Základy nelineární optimalizace
M. Hladík, M. Loebl S7 Po 14:00 cvičení Po 10:40 S7
NDMI106 Geometric seminar
Geometrický seminář
P. Valtr, J. Kynčl If interested in the seminar, please send an email to the teachers (valtr/kyncl@kam.mff...)
NDMI010 Graph algorithms
Grafové algoritmy
M. Mareš S10 St 12:20
NDMI059 Graph minors and tree decompositions
Grafové minory a stromové rozklady
J. Fiala See the notes sect 1-4. Preferrably Thu 9 at MS/Troja or 10:40 in Troja
NMAI074 Infinite sets
Nekonečné množiny
J. Kynčl S11 Čt 14:00
NDMI117 Interactions Between Model Theory and Combinatorics
Interakce teorie modelů a kombinatoriky
S. Braunfeld, J. Hubička Held in English. We will cover the basic and some not-so-basic concepts from model theory, and then apply these to find and analyze some natural classes of structures. This will, for example, lead to studying generalizations of various well-behaved graph classes with good algorithmic properties. No previous knowledge of model theory or logic will be assumed .
NDMI092 Introduction to extremal graph theory
Úvod do extremální teorie grafů
Z. Dvořák
NTIN103 Introduction to Parameterized Algorithms
Introduction to Parameterized Algorithms
A. E. Feldmann S3 Wed 10:40 held in English, tutorials Wed 14:00 S6
NDMI028 Linear Algebra Applications in Combinatorics
Aplikace lineární algebry v kombinatorice
J. Kratochvíl K12 Pá 14:00 Cvičení St 19:00 K9
NDMI111 Matroids & Submodular Optimization
Matroidy a submodulární optimalizace
M. Loebl, H. R. Tiwary Send email to teachers if you are interested.
NOPT021 Modern Algoritmic Game Theory
Algoritmy moderní teorie her
M. Schmid
NOPT053 Optimization Seminar
Optimalizační seminář
D. Hartman, M. Hladík S221 Út 9:00
NDMI055 Selected Chapters on Combinatorics 1
Vybrané kapitoly z kombinatoriky 1
Jan Hubička, Jaroslav Nešetřil "Frank Ramsey and Framsey theory"
NTIN101 Selected Topics in Algorithms
M. Koutecký S7 Út 15:40 State-of-the-art parameterized algorithms for (mixed) integer programming, and applications to scheduling and computational social choice.
NTIN085 Selected topics in computational complexity I
Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I
M. Koucký S11 St 12:20 Random walks on graphs and their applications
NTIN110 Selected Topics in Data Structures
Vybrané kapitoly z datových struktur
M. Mareš S322 St 15:40
NPRG015 Seminar for preparing students for contests in programming
Praktikum řešení programátorských úloh
Z. Dvořák SU2 Pá 14:00 Příprava na soutěže v programování. Koná se jednou za 14 dní.
NDMI052 Seminar on Combinatorial Problems
Problémový seminář z kombinatoriky
P. Valtr, J. Kynčl S8 Thursday 16:00 We start on 13.10.
NDMI022 Seminar on Combinatorics
Kombinatorický seminář
M. Tancer, I. Penev S10 Čt 17:20
NUOS005 Seminar on TeX
Seminář o TeXu
M. Mareš, V. Majerech
NDMI116 Seminar on the Application of Complex Networks
Seminář aplikace komplexních sítí
D. Hartman
NTIN102 Seminar on theory of computing
Seminář z teoretické informatiky
Koucký, Čepek, Feldmann, Hubáček, Kolman, Sgall
NTIN091 Tuesday seminar on Artificial Intelligence
Úterní seminář umělé inteligence
J. Fink S8 10:40 A seminar that aims to refer on ongoing research projects of participants and related issues within the scope of artificial intelligence.

Administration