We schedule summer semester of year 2023/2024

This time, the Úmluva will happen virtually. On 2024-02-05, a list of courses will appear here, together with a voting form, where you can express your interest and time preferences. On 2024-02-16 09:00, we will tally the votes and schedule the classes. The time-space coordinates of classes will appear in the SIS.

List of lectures and seminars:

SIS code Name Lecturer / instructor Scheduled Note
NDMI018 Approximation and Online Algorithms
Aproximační a online algoritmy
J. Sgall / T. A. Vu Will take place on Mon, Tue, or Fri.
NSWI134 Code optimization in production compilers
Optimalizace kódu produkčních překladačů
Jan Hubicka
NDMI096 Complex network analysis
Analýza komplexních sítí
David Hartman / David Hartman Skills from course Graphs and networks (NDMI110) are reviewed, but not necessary for the course.
NOPT057 Cooperative game theory
Kooperativní teorie her
M. Černý, M. Loebl Fr 13:00
NOPT060 Cooperative game theory seminar
Seminář z kooperativní teorie her
M. Černý, D. Ryzák Tu 9:00
NTIN067 Data structures 2
Datové struktury 2
M. Mareš
NDMI107 Discrete Mathematics of Paul Erdős
Diskrétní matematika Pála Erdőse
V. Chvátal
NDMI035 Geometric Representations of Graphs II
Geometrické reprezentace grafů II
V. Jelínek
NDMI088 Graph algorithms 2
Grafové algoritmy 2
M. Mareš
NDMI085 Graph minor theory
Teorie grafových minorů
Z. Dvořák
NDMI059 Graph minors and tree decompositions
Grafové minory a stromové rozklady
J. Fiala
NDMI110 Graphs and networks
Grafy a sítě
David Hartman / David Hartman
NTIN113 Integer Programming and Computational Social Choice
Celočíselné programování a výpočetní aspekty voleb
M. Koutecký
NDMI100 Introduction to cryptography
Úvod do kryptografie
M. Mareš
NTIN100 Introduction to Information Transmission and Processing
Základy přenosu a zpracování informace
P. Gregor / T. A. Vu We start from the second week.
NMAI071 Math++
Matematika++
Martin Tancer / Tomáš Hons, Petr Chmel The lecture will be merged into Topological methods in Combinatorics (NDMI014). Preferably, set up your time preferences for NDMI014 and also enroll for NDMI014. For any queries regarding the merging, contact the lecturer, please.
NOPT034 Mathematical Programming and Polyhedral Combinatorics
Matematické programování a polyedrální kombinatorika
Petr Kolman, Hans Raj Tiwary
NDMI065 Matroid Theory
Teorie matroidů
O. Pangrác / M. Černý lecture preferably on Monday or Friday
NOPT017 Multiobjective Optimization
Vícekriteriální optimalizace
M. Hladík
NTIN082 Nonuniform Computational Models
Neuniformní výpočetní modely
P. Hrubeš
NMIN365 Sage
Sage
R. Šámal, R. Hušek
NDMI056 Selected chapter in combinatorics 2
Vybrané kapitoly z kombinatoriky 2
Jan Hubička, Jarlosav Nešetřil
NTIN086 Selected topics in computational complexity II
Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti II
J. Tkadlec / J. Tkadlec
NPRG015
no voting
Seminar for preparing students for contests in programming
Praktikum řešení programátorských úloh
Z. Dvořák Fr 14:00 SU2 Every other week, starting on February 23.
NDMI093 Seminar on algorithms and data structures
Seminář z algoritmů a datových struktur
M. Mareš
NDMI052 Seminar on Combinatorial Problems
Problémový seminář z kombinatoriky
P. Valtr, J. Kynčl
NDMI022 Seminar on Combinatorics
Kombinatorický seminář
Martin Loebl, Irena Penev, Martin Tancer
NTIN114 Streaming algorithms for Big Data
Proudové algoritmy pro velká data
P. Veselý
NMAI066
no voting
Topological and Algebraic Methods
Topologické a algebraické metody
A. Pultr Please send e-mail to pultr@kam.mff.cuni.cz.
NDMI014 Topological Methods in Combinatorics
Topologické metody v kombinatorice
Martin Tancer / Tomáš Hons, Petr Chmel The lecture Mathematics++ will be merged into this lecture

Administration