Informace k přednášce "Topologické metody v kombinatorice" 
(Martin Balko, Martin Tancer, KAM) 2021/2022

EN: Topological methods in combinatorics: The webpade is partially in Czech; however, the important information is also in English. We start on February 25!

Exams

Agreement on exams is via email. Send a message to Martin Tancer if you want to pass the exam and we will agree on a suitable date for your exam. (At the moment I know that one exam will be on June 3. It is welcome if you want to join for this date but other dates are also possible, of course.)

For certain topics (not many) it will be allowed either to use handwritten notes, or some details can be skipped; see the explanation below. If you are not sure whether you have identified correctly the items in the explanation below, send a query to Martin Tancer with the list of unclear items.

General information (in Czech)

Termín

Přednáška se koná v pátek od 9:00 v učebně S4, cvičení jsou od 10:40 též v učebně S4. Zde je link na cvičení. Začínáme až 25 února.

Cvičení bude probíhat především metodou samostatné práce posluchačů (řešení domácích úkolů). Cvičení povedou Denys Bulavka a Michael Skotnica.

Anotace

Jedním z důležitých důkazových prostředků v diskrétní matematice je aplikace vět z algebraické topologie, zejména různých vět o pevném bodě apod. V přednášce probereme potřebné topologické pojmy a výsledky a dokážeme několik kombinatorických a geometrických výsledků topologickými metodami. Vhodné pro studenty vyšších ročníků matematiky, teoreticky zaměřené informatiky a pro doktorandy. Speciálně pro informatiky může sloužit i jako (náhražkový) úvod do topologie, nesmírně významného odvětví matematiky, s nímž se však v průběhu základního studia běžně vůbec nesetkají.

Osnova

Základní pojmy obecné topologie, simpliciální komplexy (pojmy a základní fakta), Borsukova-Ulamova věta, její zobecnění a aplikace, věty o nevnořitelnosti a barevnosti (např. barevnost Kneserových grafů). O probrané látce si můžete udělat představu z obsahu minulého běhu přednášky z let 2010, 2014 a 2018 či podobné přednášky na ETH v Curychu. Nicméně obsah bude tentokrát poněkud obměněn.

Literatura

Contents of the lectures