Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti

SVOČ 2001


Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků vyhlašuje druhý ročník obnovené soutěže.

Její vyvrcholení ve formě celostátní Studentské konference SVOČ 2001 ve dnech 17.-18.5.2001 uspořádá v rámci oslav 10. výročí Slezské univerzity v Opavě Matematický ústav SU.

Soutěž se koná s podporou Matematického ústavu SU, Hewlett-Packard s.r.o., některých fakult vysokých škol a Matematické vědecké sekce JČMF.

Propozice soutěže

Odborná porota

Seznam prací

Výsledky soutěže

Informace o prvním ročníku SVOČ 2000