Matematická analýza NMAI054

cvičení k přednášce doc. Klazara

Kdy a kde: ve středu ve 14:00 v S11 a ve čtvrtek v 14:00 ve S10

Informace k velké zápočtové písemce: Písemka bute trvat 90 minut a bude se skládat ze čtyř úloh na následující témata: limity posloupností, konvergence řad, limity funkcí a derivace. Při písemce bude povoleno používat libovolné písemné materiály a nebude povoleno používat elektroniku. Na písemku bude jeden opravný termín. K získání zápočtu je z písemky potřeba získat alespoň polovinu bodů. Bodu z písemky se také budou počítat ke zkoušce (podrobnosti sdělí přednášející).

Na středeční hodině (11.1.) bude možno psát také písemku určenou pro paralelku doc. Hencla (zadání nemusí odpovídat předchozímu popisu!), na čtvrteční nikoli.

Podmínky získání zápočtu: Aktivní účast na cvičení, dostatek bodů z písemek (bude upřesněno), jeden správně vyřešený úkol každý měsíc.

Písemky :V průběhy semestru budeme psát tři kratší písemky a na konci semestru jednu velkou, jejíž výsledek se počítá i do hodnocení u zkoušky. Termíny viz níže. K získání zápočtu je nutno napsat dostatečně dobře velkou písemku a alespoň dvě ze tří malých písemek.

Domácí úkoly: V říjnu, listopadu a prosinci budou postupně zadány tři úlohy (celkem devět). Na vyřešení každé úlohy budou dva týdny (nutno odevzdat před začátkem cvičení dva týdny od zadání). K získání zápočtu je potřeba uspokojivě vyřešit alespoň jednu úlohu z každé trojice.

Co bylo/bude na hodinách: