Pokud jste se jiz registrovali, zde můžete svou registraci editovat.

E-mail: heslo: sekce:

Pokud jste praci dosud neregistrovali, vyplnte nasledujici formular:
Osobní údaje "zodpovědného autora"

Příjmení: Jméno:
Údaje o škole:
Škola: Fakulta:
Ročník studia:  (všechny údaje vyplňujte s diakritikou)
Poštovní adresa trvalého bydliště:


Spoluautoři:Identifikační údaje

e-mail: heslo:
sekce:
!!! Identifikační údaje později měnit nelze!!!

Práce

Název: Jméno vedoucího:   
Abstrakt:
(v TeXu, napsaný dle pokynů v propozicích a nápovědě)
Vlastní práce: (PDF)
Hodnocení vedoucího: (PDF nebo JPEG)

Ubytování a ostatní
Přijedu dne . kvetna 2023,
odjedu dne . kvetna 2023 (datum, prosím, nevyplňujte zkusmo, ale až je budete znát - pokud dosud nevíte, nechte pole volná a vyplňte je později v rámci editace práce).
Další závažná sdělení:
Poučení o GDPR:
Pro zajištění vysoké odborné úrovně a objektivního hodnocení výsledků soutěže je seznam soutěžních prací závěrečného kola SVOČ zveřejněn v rozsahu jména a příjmení autorů, škola, název a abstrakt soutěžní práce.
Osobní údaje vyplňované v registračním formuláři pořadatelé nutně potřebují k úspěšnému zorganizování soutěže a bez jejich poskytnutí je účast v soutěži vyloučena. Uchovávají se tedy, v souladu s předpisy, po dobu nezbytnou a později mohou být použity pro účely vědecké a archívnické.
Místní pořadatel může v místě soutěže požádat soutěžící o písemný souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a dalších audiovizuálních záznamů, na kterých bude patrná totožnost soutěžících. Souhlas žádaný místními pořadateli na místě soutěže ohledně zveřejňování audiovizuálních záznamů vyžadujících souhlas není nutnou podmínkou účasti a případný nesouhlas nemá vliv na případné umístění a ocenění soutěžní práce.