Parametrizované algoritmy a složitost, letní semestr 2010

Přednáška se z technických důvodů koná jako "Vybrané kapitoly z teorie grafů - NDMI070". Přednášející Ondřej Suchý.
Přednáška se koná v úterý od 10.40 na chodbě KAMu, 2.patro malostranské budovy.

Anotace, Obsah přednášky, Literatura, Probraná témata

Probraná témata

Anotace

Existuje řada optimalizačních problémů, pro které nejsou známy polynomiální algoritmy (např. NP-úplné problémy). Přesto je často v praxi nutné takové problémy přesně řešit. Ukazuje se, že řadu problémů lze řešit mnohem efektivněji, než prostým zkoušením všech řešení. Často lze nalézt společnou vlastnost (parametr) vstupů z praxe (kterou vstupy z NP-úplnostních důkazů nemají) - např. všechna řešení jsou malá. Parametrizované algoritmy toho využívají tak, že jejich časová složitost je exponenciální pouze v tomto (malém) parametru, kdežto (stále stejně) polynomiální vzhledem k délce vstupu (která může být obrovská). Jejich časová složitost je tedy O(f(k)*nc), kde c je konstanta a f libovolná funkce (narozdíl od často triviálních O(ng(k))).

Základy oboru položili Downey a Fellows ve své knize z roku 1999 (viz literatura), od té doby se obor prudce rozvíjel a v současnosti je tento obor stále populárnější.

Ukážeme si jak parametrizované algoritmy navrhovat a také jak ukázat, že pro jistý problém (a parametr) takový algoritmus neexistuje.

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků, případně i doktorandům. Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie algoritmů (např. DMI026). Přednášející v tomto oboru pracuje a publikuje.

Obsah přednášky

 1. Výhody parameterizovaných algoritmů proti jiným způsobům řešení těžkých problémů
 2. Základní definice-parametrizovaný problém, třídy FPT, XP
 3. Metody návrhu parameterizovaných algoritmů (s příklady na grafových problémech):
  1. Datové redukce, jádro (kernel) problému a jeho význam pro celou teorii
  2. Omezený prohledávací strom, analýza jeho velikosti, prokládání
  3. Dynamické programování
  4. Barevné kódování
  5. Celočíselné lineární programování
  6. Iterativní komprese, hladové vyhledávání,
  7. Dobrá quasiuspořádání, Stromové rozklady apod. - spíše zmíňka, více viz Algoritmy pro specifické třídy grafů - NDMI077
  8. Bidimensionalita
 4. Parametrizovaná složitost - parametrizované redukce, třídy složitosti W[1], W[2], úplné problémy, důkazy neexistence polynomiálních jader.

Literatura

(vše v angličtině) update stránky 26.5.2010