Na Šumavě bývá krásně,
nutí nás to skládat básně.
Obsahují rýmy svěží,
překonány budou stěží.
Dokonce i Hubička,
tvrdí, že ta básnička,
týmu skřetů bez potíží,
dortík na dosah přiblíží.

Posloucháme přednášky,
z některých jsme na prášky.
S grafy už i na triku,
řešíme tu matiku.
Valtr na nás zkouší finty,
zveřejňuje divné hinty.

kus básně ztracen v propadlišti dějin

Konec básně už se blíží
a ostatní týmy tíží,
zda po skvělém vstupu skřetů,
říkat vůbec nějakou větu.
Soutěžení má však smysl,
povzbuzujem výzvou mysl.
Týmům co se bojí:
"Stříbro za to stojí!"