Šesté cvičení – Skripty, proměnné

Příkazy a plán:

Příklady:

 1. Napište skript hello.sh, který vypíše Hello, world!, nastavte mu právo na spuštění a spusťte ho.
 2. Napište skript hello2.sh přijímající jeden parametr, který pozdraví aktuálně přihlášeného uživatele Ahoj <jmeno>, chci ti rict: <parametr>, nastavte mu právo na spuštění a spusťte ho.
  • Jméno uživatele zjistíte z proměnné $USER
  • První parametr dostanete v proměnné $1
  • Co dostane program v proměnné $0?
  • Upravte program, aby přijímal (a vypisoval) libovolný počet parametrů (aby šlo volat ./hello2.sh mej se stale lepe a lepe)
 3. Vzpomínka na první úkol: Uložte si do proměnné $datum aktuální datum (nápověda: zavolání subshellu)

 4. Po provedení příkazu nastaví příkaz (podle svého výsledku) návratový kód (jako return v C – 0 je OK, cokoliv jiného je chyba). K výsledku se lze dostat v proměnné $?
  • Zkuste si to třeba na příkazu ls – zadejte mu existující a neexistující cestu
 5. Pomocí && a || lze za sebe řetězit příkazy, fungují jako AND a OR. Pokud napíšete prikaz1 && prikaz2, tak druhý příkaz se provede pouze, pokud uspěje první. Naopak u prikaz1 || prikaz2 se druhý příkaz provede pouze, pokud první selže.
  • Napište skript, který vytvoří soubor (zadaný jako parametr) pouze, pokud soubor ještě neexistuje (pokud existuje, vypíše hlášku)
 6. Vymyslete příkaz, který ke každému souboru v aktuální složce přidá příponu .txt (s pomocí for cyklu)
  • Změňte přitom názvy z velkých písmen na malé
  • Co když budeme chtít příponu změnit? Třeba z jpeg na jpg? Dá se použít expanze, sed nebo příkazy basename a dirname

Příklady pro pokročilé:

 1. Napište skript vypisující tabulku malé násobilky (pěkně formátovanou) – rozšíření: násobilka do čísla zadaného jako parametr
 2. Napište skript, který vypíše své parametry v reverzním pořadí
 3. Napište skript, který s vámi bude hrát hádání čísel – Vymyslí si náhodné číslo (to můžete získat třeba z proměnné $RANDOM) a uživatel bude postupně zadávat své tipy. Skončí, když se uživatel trefí, nebo vypíše, zda je hádané číslo menší, nebo větší. Bonus: Pokud zavoláte skript s jedním argumentem, tak bude si vybere náhodné číslo z rozsahu 0 až zadaná horní mez.