Páté cvičení – Cut, sort, join, proměnné a skripty

Příkazy a plán:

Příklady:

 1. Stáhněte si soubor aircrafts.csv (data o nehodách letadel), třeba pomocí wget http://kam.mff.cuni.cz/~setnicka/static/aircrafts.csv
  • Změňte v tomto souboru uvozovky " na apostrofy ' (a uložte místo původního souboru)
  • Vymažte apostrofy (a uložte místo původního souboru)
 2. Vypište ze souboru aircrafts pouze typ letadla a počet obětí. Použijte cut
  • Těžší verze: Vypište je ve formátu odděleném čárkou (namísto středníkem)
 3. Vypište soubor aircrafts.csv v pořadí podle počtu obětí (od největšího počtu)
  • Těžší verze: Hlavička musí zůstat na svém místě
 4. Jako výše, ale řaďte primárně podle typu letadla a sekundárně podle počtu obětí –⚠POZOR: zkontrolujte si správnost výstupu
 5. Vypište ze souboru aircrafts.csv všechny různé typy letadel
 6. Stáhněte si soubory countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv. Obojí jsou soubory ve formátu CSV, kde je jako oddělovače sloupců použito středníku. Napište příkaz, který (bez modifikace původních souborů, pomocné soubory vytvářet ale můžete) vytvoří výpis zemí se dvěma sloupci oddělenými rovnítkem ve tvaru český název=anglický název (spárované podle kódu).
 7. Ze souboru aircrafts.csv vyberte řádky s nehodami letadel Airbus */?>

Příklady pro pokročilé:

 1. Vypište loginy ze souboru /etc/passwd po pěti na řádek, na každém řádku jsou oddělené čárkami.
 2. Napište skript, který vypíše své parametry v reverzním pořadí
 3. vimtutor