Čtvrté cvičení – SSH, hrátky s talk a s právy, linky a symlinky

Příkazy:

Příklady:

 1. Zkusíme si komunikaci mezi uživateli:
  • Přihlaste se vzdáleně na stejný stroj: ssh <login>@u-pl13.ms.mff.cuni.cz
  • Zobrazte seznam přihlášených uživatelů pomocí who
  • Napište kamarádovi/sousedovi pomocí write
  • Zkuste to samé pomocí talk (možná nebude v labu fungovat)
 2. Na u-pl13.ms.mff.cuni.cz vytvořte v /tmp/ složku se svým loginem. V ní vytvořte soubor readme s nějakým pozdravem a nastavte práva tak, aby soubor mohli číst i jiní uživatelé. Zkuste se podívat do složky někoho jiného a přečtěte si jeho soubor.
 3. Pokračování: Vytvořte ve své složce složku skryta a v ní soubor zprava s nějakým tajným textem. Nastavte práva tak, aby ostatní uživatelé nemohli vylistovat obsah složky, ale aby mohli zobrazit soubor zprava, když znají jeho cestu.
  Ozkoušejte to na souboru kamaráda – zobrazte /tmp/<login>/skryta/zprava.
 4. Vytvořte si ve svém home symlink a hard link na /etc/passwd. Jde to? Proč?
 5. Vytvořte v /tmp soubor, symlink na něj a hardlink na něj. Prozkoumejte výstup ls -l.
 6. Stáhněte si soubor aircrafts.csv (data o nehodách letadel), třeba pomocí wget http://kam.mff.cuni.cz/~setnicka/static/aircrafts.csv
  • Změňte v tomto souboru uvozovky " na apostrofy ' (a uložte místo původního souboru)
  • Vymažte apostrofy (a uložte místo původního souboru)
 7. */?>

Příklady pro pokročilé:

 1. Vypište loginy ze souboru /etc/passwd po pěti na řádek, na každém řádku jsou oddělené čárkami.
 2. [z 1. cvičení] Napište skript, který provede množinový průnik. Na vstupu dostane dva soubory a má vypsat právě ty řádky, které se vyskytují v obou souborech. Na pořadí nezáleží.
 3. [z 1. cvičení] Napište skript, který provede množinový rozdíl. Na vstupu dostane dva soubory a má vypsat právě ty řádky, které se vyskytují v prvním a nevyskytují ve druhém. Na pořadí záleží (musí být stejné jako v prvním souboru).
 4. vimtutor