Desáté cvičení – Základy sedu

Jak spustit sed:

sed 'prikaz' [vstupni_soubor1...]
sed -f soubor_s_prikazy [vstupni_soubor1...]
sed -e 'prikazy' -f soubor_s_prikazy [vstupni_soubor1...]

sed -n ... - důležitý přepínač vypínající vypisování řádků (obsahu PS)

Tvar příkazu:

adresa1[,adresa2]prikaz[parametry]

Určení adresy:


Příkazy:

Základní příkazy (manipulace s pattern space): Základní příkazy++ (jejich uppercase verze): Manipulace s hold space: Vkládání: Další příkazy:

Příklady:

 1. Vypište ze souboru pouze liché řádky
 2. Na začátky lichých řádek souboru vložte +, na začátky sudých -
 3. Na začátky desáté až dvacáté řádky souboru /etc/passwd přidejte znak #
 4. Stáhněte si testovací soubor kapitoly.txt a zkuste:
  • Vypište pouze řádky s nadpisem kapitol
  • Vypište pouze řádky s nadpisy kapitol a podkapitol
  • Obalte každý název kapitoly řádky se znaky ====== (nad a pod)
 5. Napište příkaz sedu, který vypíše řádky na vstupu v opačném pořadí (podobně, jako příkaz tac)
 6. Stáhněte si ukázkový email s hlavičkami (nebo použijte vlastní) a:
 7. Vymyslete sedový skript, který bude odstraňovat komentáře ze shellových souborů:
  • Komentáře jsou vše za znakem #
  • Pokud řádek obsahoval jenom komentář (a mezery/tabulátory před ním), tak ho vymažte celý
  • Pokud první řádek obsahuje shebang (#!/...), tak ho tam nechte
 8. */?>