První cvičení – Úvodní seznámení se s příkazovou řádkou

Příkazy:


Cvičení:

 1. Vypište obsah vašeho domovského adresáře (1.1: Včetně skrytých souborů)
 2. Vypište obsah /etc
 3. Vypište podrobný obsah /etc, kdy byl naposledy modifikován soubor /etc/passwd? (použijte man ls)
 4. Vytvořte složku s názvem moje a přesuňte se do ní. Pak se přesuňte zpět do nadřazeného adresáře a smažte ji.
 5. Vytvořte složku lide a v ní tři složky adam, beda, cyril. Poté přejmenujte cyril na cecil a pak všechny tři jedním příkazem smažte.
 6. Příklady pro pokročilé:

  1. Vypište ze souboru /etc/passwd řádky 15-20 (včetně) (můžete použít pomocný soubor)
  2. Spočítejte počet řádků ve všech souborech (i skrytých) ve vašem domovském adresáři.
  3. Spočítejte počet řádků ve všech souborech (i skrytých) ve vašem domovském adresáři a jeho podadresářích.
  4. Napište skript, který provede množinový průnik. Na vstupu dostane dva soubory a má vypsat právě ty řádky, které se vyskytují v obou souborech. Na pořadí nezáleží.
  5. Napište skript, který provede množinový rozdíl. Na vstupu dostane dva soubory a má vypsat právě ty řádky, které se vyskytují v prvním a nevyskytují ve druhém. Na pořadí záleží (musí být stejné jako v prvním souboru).
  6. vimtutor