Sedmé cvičení – Psaní skriptů – pokračování

Příkazy a plán:

Příklady:

 1. Po provedení příkazu nastaví příkaz (podle svého výsledku) návratový kód (jako return v C – 0 je OK, cokoliv jiného je chyba). K výsledku se lze dostat v proměnné $?
  • Zkuste si to třeba na příkazu ls – zadejte mu existující a neexistující cestu
 2. Pomocí && a || lze za sebe řetězit příkazy, fungují jako AND a OR. Pokud napíšete prikaz1 && prikaz2, tak druhý příkaz se provede pouze, pokud uspěje první. Naopak u prikaz1 || prikaz2 se druhý příkaz provede pouze, pokud první selže.
  • Napište skript, který vytvoří soubor (zadaný jako parametr) pouze, pokud soubor ještě neexistuje (pokud existuje, vypíše hlášku)

 3. Vymyslete příkaz, který ke každému souboru v aktuální složce přidá příponu .txt (s pomocí for cyklu)
  • Změňte přitom názvy z velkých písmen na malé
  • Co když budeme chtít příponu změnit? Třeba z jpeg na jpg? Dá se použít expanze nebo příkazy basename a dirname

 4. Napište skript, který přijme jako parametry dvě délky a vypíše obvod a obsah obdélníku jimi určeného.
 5. Napište skript, který přijme na standardním vstupu dvě délky a vypíše obvod a obsah obdélníku jimi určeného.
 6. Napište skript počítající součet čísel ze standardního vstupu (jedno číslo na řádek). Po skončení standardního vstupu (třeba pomocí Ctrl+D) vypište na standardní výstup jejich součet. Napište skript na počítání největšího společného dělitele $1 a $2 Euklidovým algoritmem
 7. Napište třídící skript – dostane jako argumenty libovolný počet čísel a na výstup je vypíše v utříděném pořadí (nápověda: šikovně použijte sort)
 8. Napište skript, který očekává řádky ve tvaru a+b=c (bez mezer) a zkontroluje, že jsou správně (spočítá a + b a otestuje s c). Pokud objeví chybu, vypíše číslo řádky, na které k ní došlo. */?>

Příklady pro pokročilé:

 1. [ze 6. cvičení] Napište skript vypisující tabulku malé násobilky (pěkně formátovanou) – rozšíření: násobilka do čísla zadaného jako parametr
 2. [ze 6. cvičení] Napište skript, který s vámi bude hrát hádání čísel – Vymyslí si náhodné číslo (to můžete získat třeba z proměnné $RANDOM) a uživatel bude postupně zadávat své tipy. Skončí, když se uživatel trefí, nebo vypíše, zda je hádané číslo menší, nebo větší. Bonus: Pokud zavoláte skript s jedním argumentem, tak si vybere náhodné číslo z rozsahu 0 až zadaná horní mez.