Páté cvičení – Proměnné, skripty, návratové kódy

Příkazy a plán:

Příklady:

 1. Stáhněte si soubor aircrafts.csv (data o nehodách letadel), třeba pomocí wget http://kam.mff.cuni.cz/~setnicka/static/aircrafts.csv
  • Změňte v tomto souboru uvozovky " na apostrofy ' (a uložte místo původního souboru)
  • Vymažte apostrofy (a uložte místo původního souboru)
 2. Seřaďte soubor aircrafts.csv v pořadí podle počtu obětí (od největšího počtu)
  • Hlavička musí zůstat na svém místě
 3. Jako výše, ale řaďte primárně podle počtu obětí a sekundárně podle typu letadla
 4. Vypište ze souboru aircrafts.csv všechny různé typy letadel
 5. Ze souboru aircrafts.csv vyberte řádky s nehodami letadel Airbus
  • ... řádky s nehodami letadel Airbus nebo Boeing (zkuste více způsobů)
 6. Stáhněte si soubory countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv. Obojí jsou soubory ve formátu CSV, kde je jako oddělovače sloupců použito středníku. Napište skript, který (bez modifikace původních souborů, ať můžete rychle testovat): */?>

Příklady pro pokročilé:

 1. Vypište loginy ze souboru /etc/passwd po pěti na řádek, na každém řádku jsou oddělené čárkami.
 2. Napište skript, který vypíše své parametry v reverzním pořadí