Třetí cvičení – Hledání v manuálu (apropos), přesměrování, roury

Příkazy:


Opakování z minula:

 1. Vypište prvních 15 řádek ze souboru /etc/passwd a uložte je do souboru ve svém domovském adresáři
 2. Vypište ze souboru /etc/passwd řádky 15-20 (včetně) (pomocí pomocného souboru/pomocí roury)
 3. Spočítejte počet souborů v /etc/, které končí na .conf a začínají na jedno z písmen a, i, p

Cvičení:

 1. Vypište soubory v /etc/, které končí na .conf a mají v názvu net
 2. Vypište soubory v /etc/, které mají v názvu cron
  • Přesměrujte standardní výstup do souboru /tmp/pokus. Proč se na obrazovku stále něco vypisuje? A co to znamená?
  • Zahoďte chybový výstup tohoto příkazu do černé díry v /dev/null
  • Umíte vypsat standardní výstup do konzole a současně do souboru? (zkuste hledat v manuálu "output and file")
 3. Vypište soubor (třeba .bashrc) reverzně (od posledního znaku posledního řádku) – nápověda: zkuste najít vhodný příkaz pomocí man -k
 4. Vypište pouze loginy a jména uživatelů (ze souboru /etc/passwd) Zkusíme si komunikaci mezi uživateli:
  • Přihlašte se vzdáleně na stejný strojy: ssh <login>@u2-0.ms.mff.cuni.cz
  • Zobrazte seznam přihlášených uživatelů pomocí who
  • Napište kamarádovi/sousedovi pomocí write
  • Zkuste to samé pomocí talk
 5. Na u2-0.ms.mff.cuni.cz vytvořte s /tmp/ složku se svým loginem. V ní vytvořte soubor readme s nějakým pozdravem a nastavte práva tak, aby soubor mohli číst i jiní uživatelé. Zkuste se podívat do složky někoho jiného a přečtěte si jeho soubor.
 6. Pokračování: Vytvořte ve své složce složku skryta a v ní soubor zprava s nějakým tajným textem. Nastavte práva tak, aby ostatní uživatelé nemohli vylistovat obsah složky, ale aby mohli zobrazit soubor zprava, když znají jeho cestu skryta/zprava. Ozkoušejte pak na složce jiných uživatelů.
 7. */?>

Příklady pro pokročilé:

 1. Vypište pouze jména uživatelů a jejich loginy (ze souboru /etc/passwd) v pořadí jméno a login (zkuste to pouze s použitím již probraných příkazů, awk ani sed ještě ne)
 2. Spočítejte počet řádků ve všech souborech (i skrytých) ve vašem domovském adresáři.
 3. Spočítejte počet řádků ve všech souborech (i skrytých) ve vašem domovském adresáři a jeho podadresářích.
 4. [z 1. cvičení] Napište skript, který provede množinový průnik. Na vstupu dostane dva soubory a má vypsat právě ty řádky, které se vyskytují v obou souborech. Na pořadí nezáleží.
 5. [z 1. cvičení] Napište skript, který provede množinový rozdíl. Na vstupu dostane dva soubory a má vypsat právě ty řádky, které se vyskytují v prvním a nevyskytují ve druhém. Na pořadí záleží (musí být stejné jako v prvním souboru).
 6. vimtutor