Osmé cvičení – Základy sedu

Jak spustit sed:

sed 'prikaz' [vstupni_soubor1...]
sed -f soubor_s_prikazy [vstupni_soubor1...]
sed -e 'prikazy' -f soubor_s_prikazy [vstupni_soubor1...]

Tvar příkazu:

adresa1[,adresa2]prikaz[parametry]

Určení adresy:


Příkazy:

Základní příkazy (manipulace s pattern space): Základní příkazy++ (jejich uppercase verze): Manipulace s hold space: Vkládání: Další příkazy:

Příklady:

  1. Vypište ze souboru pouze liché řádky
  2. Na začátky lichých řádek souboru vložte +, na začátky sudých -
  3. Na začátky desáté až dvacáté řádky souboru /etc/passwd přidejte znak #
  4. Stáhněte si testovací soubor kapitoly.txt a zkuste:
    • Vypište pouze řádky s nadpisem kapitol
    • Vypište pouze řádky s nadpisy kapitol a podkapitol
    • Obalte každý název kapitoly řádky se znaky ====== (nad a pod)