Páté cvičení – Proměnné, skripty, návratové kódy

Příkazy a plán:

Příklady:

 1. Napište skript hello.sh, který vypíše Hello, world!, nastavte mu právo na spuštění a spusťte ho.
 2. Napište skript hello2.sh přijímající jeden parametr, který pozdraví aktuálně přihlášeného uživatele Ahoj <jmeno>, chci ti rict: <parametr>, nastavte mu právo na spuštění a spusťte ho.
  • Jméno uživatele zjistíte z proměnné $USER
  • První parametr dostanete v proměnné $1
  • Co dostane program v proměnné $0?
  • Upravte program, aby přijímal (a vypisoval) libovolný počet parametrů (aby šlo volat ./hello2.sh mej se stale lepe a lepe)
 3. Vzpomínka na první úkol: Uložte si do proměnné $datum aktuální datum (nápověda: zavolání subshellu)
 4. Uložte si své skripty do adresáře bin ve svém home a přidejte tento adresář do své $PATH (abyste mohli odkudkoliv volat své spustitelné soubory, aniž byste museli zadávat cestu k nim)
 5. Po provedení příkazu nastaví příkaz (podle svého výsledku) návratový kód (jako return v C – 0 je OK, cokoliv jiného je chyba). K výsledku se lze dostat v proměnné $?
  • Zkuste si to třeba na příkazu ls – zadejte mu existující a neexistující cestu
 6. Pomocí && a || lze za sebe řetězit příkazy, fungují jako AND a OR. Pokud napíšete prikaz1 && prikaz2, tak druhý příkaz se provede pouze, pokud uspěje první. Naopak u prikaz1 || prikaz2 se druhý příkaz provede pouze, pokud první selže.
  • Napište skript, který vytvoří soubor (zadaný jako parametr) pouze, pokud soubor ještě neexistuje (pokud existuje, vypíše hlášku)

 7. Stáhněte si soubor aircrafts2.csv (data o nehodách letadel), třeba pomocí wget http://kam.mff.cuni.cz/~setnicka/static/aircrafts2.csv
  • Lehce opravený soubor z minulého cvika
  • Již má odstraněné uvozovky a políčka oddělená středníky
 8. Seřaďte soubor aircrafts2.csv v pořadí podle počtu obětí (od největšího počtu)
  • Hlavička musí zůstat na svém místě
 9. Jako výše, ale řaďte primárně podle počtu obětí a sekundárně podle typu letadla
 10. Vypište ze souboru aircrafts2.csv všechny různé typy letadel
 11. Stáhněte si soubory countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv. Obojí jsou soubory ve formátu CSV, kde je jako oddělovače sloupců použito středníku. Napište skript, který (bez modifikace původních souborů, ať můžete rychle testovat): */?>

Příklady pro pokročilé:

 1. Napište skript, který vypíše své parametry v reverzním pořadí
 2. Napište skript, který s vámi bude hrát hádání čísel – Vymyslí si náhodné číslo (to můžete získat třeba z proměnné $RANDOM) a uživatel bude postupně zadávat své tipy. Skončí, když se uživatel trefí, nebo vypíše, zda je hádané číslo menší, nebo větší. Bonus: Pokud zavoláte skript s jedním argumentem, tak bude si vybere náhodné číslo z rozsahu 0 až zadaná horní mez.