nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Matematická analýza I a II > Posloupnosti a limity posloupností

Posloupnosti a limity posloupností

Aritmetika limit, sevřené posloupnosti, rekurentní posloupnosti.
Monotonní posloupnosti mechanický dril početní přímočarý
 
a)
b)
c)
d)

Limita dle definice kreativní teoretický středně těžký
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tvrzení o limitách mechanický dril teoretický snadný
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Alternující a konstantní posloupnosti mechanický dril početní přímočarý
 
a)
b)
c)
d)
e)

Aritmetika limit mechanický dril početní snadný
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Sevřené posloupnosti kreativní početní středně těžký
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rozdíly odmocnin mechanický dril početní středně těžký
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Limity s parametry kreativní teoretický snadný
 
a)
b)

Limity posloupností mechanický dril početní středně těžký
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Limity n-tých odmocnin kreativní teoretický snadný
 
a)
b)
c)
d)

Posloupnosti jdoucí k e mechanický dril početní přímočarý
 

Limity n-tých mocnin mechanický dril početní přímočarý
 
a)
b)
c)
d)
e)

Limity s parametry v exponentu mechanický dril početní obtížný
 
a)
b)

Monotonie s parametrem mechanický dril početní středně těžký
 

Rekurentní posloupnosti kreativní teoretický obtížný
 
a)
b)
c)
d)
e)

Aproximace odmocnin mechanický dril početní středně těžký
 


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon