nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Matematická analýza I a II

Matematická analýza I a II

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.


Opakování Množiny a zobrazení Suprema a infima, vlastnosti reálných čísel
Posloupnosti a limity posloupností Jednoduché řady Konvergence a absolutní konvergence řad I.
Limity funkcí Derivace Limity funkcí II
Průběhy funkcí Konvergence a absolutní konvergence řad II. Polynomy, rozklad na parciální zlomky
Taylorův polynom Neurčitý integrál Určitý integrál, a jeho aplikace
Metrické prostory Diferenciální počet funkcí více proměnných Implicitní funkce
Vázané extrémyVytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon