nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Kombinatorika a grafy I > Ramseyova teorie

Ramseyova teorie

Konstrukce homogenních množin, aplikace: Erdös-Szekeresova věta apod.
Ramseyova věta pro dvoubarevný graf kreativní teoretický snadný
 

Dvojobarvený graf kreativní teoretický snadný
 

Varianty Ramseovy věty kreativní teoretický snadný
 
a)
b)
c)
d)

Trojúhelník a čtyřcyklus kreativní teoretický středně těžký
 
a)
b)

Body v rovině kreativní teoretický snadný
 
a)
b)

Obarvení roviny kreativní teoretický středně těžký
 

Hamiltonovská kružnice kreativní teoretický středně těžký
 

Mřížové body kreativní teoretický středně těžký
 

Monotónní podposloupnosti kreativní teoretický obtížný
 
a)
b)


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon