nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Lineární algebra I a II

Lineární algebra I a II

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.


Analytická geometrie Elementární úpravy Soustavy lineárních rovnic
Počítání s maticemi Grupy Permutace
Tělesa Vektorové prostory Lineární nezávislost
Báze vektorových prostorů Lineární zobrazení Determinanty
Polynomy Vlastní čísla a vlastní vektory Skalární součin
Ortonormální báze Pozitivně definitní matice Kvadratické formyVytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon