nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Diskrétní matematika > Částečná uspořádání

Částečná uspořádání

Částečná uspořádání, lineární uspořádání, maximální a minimální prvky, řetězce a antiřetězce.
Počet uspořádání kreativní teoretický přímočarý
 

Uspořádání dělitelností kreativní teoretický snadný
 
a)
b)
c)
d)

Uspořádání dvojic kreativní teoretický snadný
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Největší a maximální prvky mechanický dril početní přímočarý
 
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Existence maximálních a největších prvků mechanický dril početní přímočarý
 
a)
b)

Antiřetězce a řetězce z Hasseova diagramu kreativní teoretický snadný
 

Řetězce, antiřetězce kreativní teoretický středně těžký
 

Průniky řetězců s antiřetězci kreativní teoretický snadný
 
a)
b)

Erdős-Szekeresova věta kreativní teoretický obtížný
 

Isomorfismus lineárních uspořádání kreativní teoretický snadný
 
a)
b)

Podmnožina bez suprema a infima v uspořádání kreativní teoretický středně těžký
 


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon