nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Diskrétní matematika

Diskrétní matematika

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník na MFF UK. (I) značí témata probíraná pouze na informatice a (M) pouze na matematice. K některým tématům jsou další úlohy v předmětu KG1.


Matematická indukce Vlastnosti množin Relace
Ekvivalence Částečná uspořádání Faktoriál a kombinační čísla
Kombinatorické počítání Princip inkluze a exkluze Základy pravděpodobnosti (I)
Úvod do teorie grafů Matice sousednosti grafů Souvislé grafy
Hledání nejkratší cesty (M) Stupně vrcholů Stromy, kostry
Algoritmy pro stromy (M) Rovinné grafy Barevnost grafů
Cirkulace a prostor cyklů (M) Dirichletův princip a Ramseovy věty (M)


Lámaní tabulky čokolády kreativní teoretický středně těžký
 
a)
b)


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon