nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Diskrétní matematika

Diskrétní matematika

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník na MFF UK. (I) značí témata probíraná pouze na informatice a (M) pouze na matematice. K některým tématům jsou další úlohy v předmětu KG1.


Matematická indukce Mathematical induction Vlastnosti množin
Relace Ekvivalence Částečná uspořádání
Faktoriál a kombinační čísla Kombinatorické počítání Princip inkluze a exkluze
Základy pravděpodobnosti (I) Úvod do teorie grafů Matice sousednosti grafů
Souvislé grafy Hledání nejkratší cesty (M) Stupně vrcholů
Stromy, kostry Algoritmy pro stromy (M) Rovinné grafy
Barevnost grafů Cirkulace a prostor cyklů (M) Dirichletův princip a Ramseovy věty (M)
test


Lámaní tabulky čokolády kreativní teoretický středně těžký
 
a)
b)


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon