nepřihlášený uživatel Přihlásit.

Nápověda


Obecné informace

Sbírka příkladů je určena všem, kteří mají chuť, zájem, nebo snad povinnost studovat předměty nabízené ve sbírce a rádi by se procvičili počítáním příkladů k těmto předmětům. Samozřejmostí je možnost procházení příkladů, včetně jejich nápověd, řešení a výsledků (pokud je obsahují).


Základní navigace po sbírce

Sbírka je primárně dělena podle předmětů a tyto předměty tvoří hlavní kapitoly sbírky. Pro zobrazení všech nabízených předmětů, včetně popisu, stiskněte tlačítko Sbírka úloh, které je druhou položkou v menu.

Pro rychlý přechod k vybranému předmětu lze použít panel Předměty v levé části obrazovky.

Po vstupu do předmětu (nebo do některé z jeho kapitol) se vám zobrazí jeho obsah jako seznam podkapitol a příslušných příkladů.

Výpis předmětů se standardně zobrazuje pouze jako seznam názvů příkladů. Pro zobrazení jejich zadání stačí zmáčknout tlačítko Rozbalit vše, které zobrazí u všech příkladů jejich zadání.

Pro zobrazení vybraného příkladu včetně nápovědy, řešení a výsledku stačí kliknout na jméno příkladu ve výpisu.


Rozšířené možnosti pro přihlášené uživatele

Učitelům nabízíme možnost provádět výběry úloh. Za tím účelem potřebujete mít založený uživatelský účet a přihlásit se. Účet vám na požádání vytvoří administrátor.

Pokud byste měli chuť se podílet i na obsahu sbírky - přidávat nové příklady i celé předměty, naváhejte kontaktovat administrátora pro podrobnější informace.


Přihlášení

Pro přihlášení do sbírky slouží odkaz v levém horním rohu Přihlásit. Následně se zobrazí formulář, do kterého se vyplní uživatelské jméno a heslo. Zadané údaje se potvrdí tlačítkem Přihlásit.


Odhlášení

Pro odhlášení ze sbírky služí odkaz v levém horním rohu Odhlásit (zobrazuje se pouze, jste-li přihlášeni).


Můj výběr

Tato funkce umožňuje vybrat libovolné příklady z jednoho předmětu a dále s nimi pracovat. Do výběru lze přidávat další příklady, mazat je, či měnit jejich pořadí. Výběr je možné násedně vyexportovat do PostScriptu nebo do formátu Adobe portable document (.pdf). Uživatelé v roli učitele mohou využít i formát TeX. Nabízí se tak možnost snadného vytvoření písemné práce, přípravy na cvičení, nebo domácí přípravy.


Přidání příkladu do výběru

Příklady lze přidat do výběru pomocí tlačítka Přidat příklad, které se nachází pod zněním příkladu. U příkladu, který obsahuje více variant je možné zvolit i jednotlivé varianty, které se mají do výběru přidat.

Druhý způsob výběru příkladů se nabízí při zobrazení výpisu příkladů z aktuální kapitoly. Po jejich rozbalení tlačítkem Rozbalit příklady je možné výběr učinit zaškrtnutím políčka u jejich názvu (resp. u varianty) a výběr potvrdit tlačítkem Přidat vybrané příklady.

UPOZORNĚNÍ: Vybírat příklady lze jen v rámci jednoho předmětu. Předmět, ve kterém je prováděn výběr, je zobrazen v horní části jako aktuální předmět. Pokud chcete vybírat příklady z jiného předmětu, musíte nejdříve vymazat výběr.


Zobrazení výběru a základní operace s jeho obsahem

Vybrané příklady lze zobrazit velkým tlačítkem Můj výběr, které se nachází v pravém horním rohu. Zobrazí se všechny vybrané příklady, včetně možnosti jejich jednotlivého vymazání pomocí křížku, nebo změny pořadí pomoci šipek. Dále je možné vymazat celý výběr příkladů tlačítkem Odstranit výběr, které se nachází vlevo pod výpisem.


Export

Pro vytvoření exportu slouží tlačítko Pokračovat pod výpisem příkladů výběru.

Následně v zobrazeném formuláři můžete vybrat, zda se mají k příkladům připojit nápovědy, řešení či výsledky. Poté zvolte jeden z možných formátů exportu - .pdf, .ps a pro učitele taktéž TeX. Poslední možnost je výběr šablony, podle které se učí výsledný vzhled výběru.

Svou volbu potvrďte tlačítkem Pokračovat a sbírka vám nabídne výsledný soubor ke stažení (kliknutím na jeho jméno).


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon