nepřihlášený uživatel Přihlásit.

Autoři

Implementace sbírky 

© Jan Šaršon - v rámci bakalářské práce 2008

Obsah sbírky

Lineární algebra

[JF] doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

[LK] prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.

[MK] Mgr. Marek Krčál

[BL] RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.

[TV] Mgr. Tomáš Vyskočil

Diskrétní matematika

[JF] doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

[OP] RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

[MB] Mgr. Martin Bálek

[JK] Mgr. Jan Kynčl

Matematická analýza

[JF] doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

[MT] RNDr. Martin Tancer

Prameny příkladů a další literatura

Lineární algebra

 • J. Bečvář: Sbírka úloh z lineární algebry, SPN, Praha, 1975.

 • P. Horák: Cvičení z algebry a teoretické informatiky I., MU, Brno, 2002.

 • L. Tesková: Sbírka příkladů z lineární algebry, ZČU, Plzeň, 1995.

 • K Výborný, M. Zahradník: Používáme lineární algebru, Karolinum, Praha, 2004.

 • sbírka příkladů ze stránek M. Čadka

Diskrétní matematika

 • J. Matoušek, J, Nešetřil: Kapitoly z diskrétní matematiky, Matfyzpress, Praha, 1996.

Lineární programování

 • Rychetník a spol.: Sbírka úloh z lineárního programování, SNTL, Praha, 1968.

Matematická analýza

 • B. P. Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003.

 • L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2005.

 • S. Hencl, J. Spurný, L. Pick, připravovaná učebnice z matematické analýzy

 • M. Lopatková, přípravy na cvičení: http://ufal.mff.cuni.cz/~lopatkova/analyza

 • N. Krylová, přípravy na cvičení http://mff.lokiware.info/MatematickaAnalyza/Krylova

 • R. Šámal, přípravy na cvičení, http://kam.mff.cuni.cz/~samal/vyuka/MA1/cviceni.html

 • J. Veselý, přípravy na cvičení, 1991-2


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon