Kolegové a kolegyně, zde najdete informace o přednášce Programování 2.

Podmínky získání zápočtu stanoví jednotliví cvičící. Minimální podmínky, které by měly být vyžadovány všemi cvičícími, jsou:

Zkouška bude sestávat z části písemné a ústní. V části písemné budete (postupně) řešit dvě úlohy. Tzv. malou úlohu na práci s pointery (kde se očekává, že na papír napíšete téměř kód v Pascalu) a tzv. velkou úlohu, kdy během 2,5 - 3 hodin přiměřeně podrobně popíšete algoritmus řešící zadanou úlohu.

Na přednáškách bylo probráno toto:

HGW XX/7 15:15


Ve slidech z 1. přednášky opraveny dvě chyby: Halda je leftist, nikoliv leftest a v algoritmu zabublávání (slide 8) byla chyba ve volbě indexů. V minimové haldě prohazujeme samozřejmě s tím menším synem (ne s tím větším).

Podrobne pozadavky ke zkousce (jsou uz radu let stejne).