Kolegové a kolegyně, obecné informace o přednášce Programování I (vztahující se k oběma skupinám) hledejte i na stránce kolegy Holana. Jelikož informace platí pro obě skupiny, bylo by kontraproduktivní zveřejňovat je dvakrát.

Obsah přednášek:

6. října:

13. října:
Stabilní párování, prohledávání grafu do hloubky a s návratem, poznámka o prohledání do šířky, vzhled programu v Pascalu. Slidy.

20. října:
Tvorba programů v Pascalu. Vzhled programu v Pascalu, prostřední Borland Pascalu. Definice konstant a proměnných.
Slidy.

27. října: Tvorba programů v Pascalu - příklady, pole. Algoritmy a složitost (definice složitosti v nejhorším případě). Definice O, Omega a Theta. Slidy.

3. listopadu

10. listopadu

17. listopadu přednáška odpadá

24. listopadu
Předvýpočet, pokračování rekurze (prednasejici jde do poslucharny, problem batohu reseny rekurzi). Slidy.

1. prosince
Vyctove datove typy, case...of..., fronta a zasobnik. Slidy. Priklady, ktere jsem ukazoval.

8. prosince
Direktivy prekladace, textove soubory, struktury (datovy typ record). Slidy. Priklady, ktere jsem ukazoval.

15. prosince
Nektere tridici algoritmy: bubblesort, selectsort, insertsort, quicksort. Slidy. Priklady, ktere jsem ukazoval.

22. prosince
Jednotky, damy na sachovnici, dominance, nezavislost a pouziti rekurze k jejich reseni, pocet korektnich uzavorkovani. Slidy. Priklady, ktere jsem ukazoval.

5. ledna: Dlouha cisla, grafy a jejich reprezentace, vybrane grafove algoritmy. Slidy.

12. ledna (ocek.): Typove promenne, moznost inicializace promennych, mnoziny, poznamky o predani parametru hodnotou a referenci, nahodna a pseudonahodna cisla, pravdepodobnostni algoritmy familii Monte Carlo a Las Vegas. Slidy.