Zde se budou průběžně objevovat informace týkající se přednášky Programování 2 (NPRG031).

Informace hledejte i na stránkách kolegy Holana.

Co bylo předneseno:

22. unora

29. unora 7. března: 14. března:

Abstraktní třídy a abstraktní (čistě virtuální) funkce, zapečetěné třídy a metody, wrappery kolem proměnných. Pole, stringy, vyvolání garbage-collectoru, namespace. Streamreader, Streamwriter (práce se soubory), pretezovani operatoru. Slidy.


Nasledujici materialy z predpredlonskeho roku, kdy byla vyuka prerusena (doprovazene komentari).

21. brezna: Počítačová simulace, diskrétní simulace (auta s pískem, výtahy) - obecné řešení pomocí kalendáře událostí, výčtové datové typy. Slidy. Komentar.

28. brezna (predp.)
Diskrétní simulace (pokr.). Kolekce a generické třídy, definice generické třídy, generické metody, přetěžování operátorů, výjimky. Slidy. Komentar.

4. dubna
Programování Windows Forms Applications. Žádné slidy nejsou, ke studiu lze použít výukový materiál. Ackoliv jsem myslel, ze komentare nebudou, nakonec jsem jich par napsal.


11. dubna
Memoizace, dynamické programování. Slidy. A komentare.

18. dubna
Generika, vyjimky, Objektovy navrh, UML, Data Flow Diagramy, Hygiena programovani, navrhove principy SOLID. Slidy, komentare.

25. dubna
Grafové algoritmy. Slidy.

2. kvetna
UML, Data Flow Diagramy, Hygiena programovani, navrhove principy SOLID. Slidy, komentare.
Delegaty, anonymni funkce. Slidy. Komentar.

9. kvetna
Priklad od zkousky.
Interface, Thready. Slidy.

16. kvetna
Kontrola splneni sylabu, doplneni chybejicich temat, priklad tzv. velke zkouskove ulohy.

23. kvetna
Xamarin (aplikace pro Android), UWP (aplikace pro Raspberry Pi). Komentare.
Labyrint sveta a raj programovacich jazyku. Slidy.