Zde se budou průběžně objevovat informace týkající se přednášky Programování II (NPRG031) vedené v úterý od 10:40 v S5.

Informace platné pro obě skupiny najdete na stránkách kolegy Holana.

Co bylo předneseno:

21. února:

28. února: 7. března: 14. března (a dále očekáváno):

Abstraktní třídy a abstraktní (čistě virtuální) funkce, zapečetěné třídy a metody, wrappery kolem proměnných. Pole, stringy, vyvolání garbage-collectoru, namespace. Streamreader, Streamwriter (práce se soubory). Počítačová simulace (diskrétní simulace). Slidy.

21. března
Počítačová simulace, diskrétní simulace (auta s pískem, výtahy) - obecné řešení pomocí kalendáře událostí, výčtové datové typy. Slidy.

28. března
Diskrétní simulace (pokr.). Kolekce a generické třídy, definice generické třídy, generické metody, přetěžování operátorů, výjimky. Slidy.

4. dubna Programování Windows Forms Applications. Žádné slidy nejsou, ke studiu lze použít výukový materiál.

11. dubna
Dynamické programování 1. část (Fibinacciho a Catalanova čísla, počet rozkladů čísla na součet nerostoucí posloupnosti, kombinační čísla). Slidy.

18. dubna
Dynamické programování 2. část (Nejdelší rostoucí podposloupnost, závorkování matic pro účely násobení, problém batohu). Grafové algoritmy (úvod - reprezentace grafů). Slidy.

25. dubna (oček.)
Grafové algoritmy. Slidy.