Michaela Seifrtová
Katedra aplikované matematiky MFF UK
Malostranské náměstí, 1.patro číslo dveří 125
Info a materiály ke cvičení z diskrétní matematiky kruhy: různé, paralelka prof. Martina Loebla.  Písemka: byla 10. prosince 2014
   Co na písemce očekávat a co se učit?
  • relace: základní pojmy, znát definice jako reflexivita, transitivita, ekvivalence, uspořádání(může být příkld typu: najděte relaci, která má/nemá vlastnosti:... nebo pokud má vlastnosti, tak má taky....)
  • kombinatorika - dokázat nějaké identity (pokud se odvoláváte na známou rovnost, je potřeba ji přesně formulovat případně pojmenovat (např. binomická věta apod.))
  • kombinatorika: spočítat něco: rozsázení, výběry, ... dobré znát např. příhrádkový systém a určitě PIE
  • grafy: co je graf, speciální grafy jako úplný, cyklus, strom; kostra grafu, rekurentní vztah na počet koster grafu. je dobré znát a umět používat pojmy vyskytující se zhruba po příklad "LISTY" z posledního cvičení;)
  • pokud budete mít nějaké otázky napište ;)


   • Konzultace:
   • Pokud se chcete na cokoli zeptat, můžete to udělat samozřejmě na cvičení, po cvičení, nebo mailem, pokud je to na dlouho, můžete se za mnou zastavit - nejlíp ve čtvrtek odpoledne nebo v pátek... pro jistotu doporučuji nejdřív poslat email, ať se nikam neproženete zbytečně ;)
    Domácí úkoly:
   • buď na téma probírané na daném cvičení, nebo něco co zhodnotím, že si potřebujete procvičit :P anebo něco hezké k zamyšlení.
   • Příklady můžete řešit sami nebo společně, moje podmínka ale je, že pokud někdo chce úkol odevzat, měl by rozumět tomu, co sepsal, měl by být schopný argumentovat, proč to co napsal, napsal. I v případě, že k řešení jste dospěli společně, sepsat ho musí každý sám.
   • Důležité je, abyste dobře vysvětlili, co děláte a proč, proč by něco z nečeho mělo vyplývat... pokud například něco děláte indukcí, je vhodné to zmínit.
   • Úkoly můžete odevzdat psané rukou (podle možnosti čitelně), vždy před začátkem hodiny, nebo elektronicky (se stejným deadlinem), napsané na pc - např. v TEXu (časem vás stejně čeká naučit se v něm psát, proč nezačít už teď ;), mobilové fotky rukou psaných úkolů jsou většinou nečitelné...
   • Pokud se vám zadání zdá nejasné, nepřesné, nebo si myslíte že v něm je chyba napište mi co nejdřív.
   • Na úkoly vždy budete mít dva týdny. I úkoly je možné konzultovat ;)
   Zadání úkolů:
   1. sada příkladů k odevzdání do 15.10.2014
   2. sada příkladů k odevzdání do 22.10.2014
   3. sada příkladů k odevzdání do 29.10.2014
   V zadání bylo něco o lineárních zorbazeních, to by taky šlo, ale my se chceme bavit o lineárním uspořádání. Tak, dokažte prosím opravenou verzi tvrzení.
   4. sada příkladů k odevzdání do 5.11.2014
   V rozkladu na součet rozeberte obě možnosti: s opakováním áček, i bez něj.
   5. sada příkladů k odevzdání do 19.11.2014
   Sada příkladů ze cvičení k odevzdání do 3.12.2014
   Co nebylo na cvičení, zůstává na DÚ - t.j. vše kromě prvního příkladu.
   7. sada příkladů k odevzdání do 3.12.2014
   8. sada příkladů k odevzdání do 17.12.2014
   Vánoční bonusová sada příkladů k odevzdání nejpozději tři dny před plánovanou zkouškou
Bylo na cvičení:
Zobrazení a relace
Uspořádání - načali jsme, ještě se na to trochu podíváme příště, ale hlavně se už vrhneme na kombinatoriku ;)
Kombinatorika
Kombinatorika - PIE
Kombinatorika - poslední
Grafy
Grafy - stromy, kostry, souvislost...
Rovinné grafy a barevnost
Písemka