Lineární algebra I (ZS 11/12)

Přednášející Jiří Matoušek, paralelka "Y"

„Po tři léta se věnovat studiu a nemyslet přitom na budoucí požitky – takoví se jen nesnadno hledají.“
                                                       — Mistr Kong (Konfucius, 551-479 př.n.l.), překlad Jaromír Vochala

Vítejte na stránce přednášky z Lineární algebry.


S omluvou oznamuju změnu termínu zkoušky ze 7. února na 10. února. Pokud by tím někomu vznikly potíže, prosím ozvěte se.

Přednáška se koná se v pondělí od 14:00 v S5.


Druhé paralelce přednáší Milan Hladík. Normální cvičení k této paralelce vede Jan Palata. Pokročilé cvičení se koná čtvrtky 14:00-15:30 v posluchárně S7, vedou ho Dušan Knop a Tomáš Vyskočil a je určeno studentům se zájmem o matematiku a snahou naučit se věci pořádně, pro něž by normální cvičení mohlo být zdlouhavé.

Související předměty

Těm, které matematika baví, doporučuji Úvod do řešení problémů kombinatorických, matematických i jiných (NDMI050). Těm, kdo si nejsou moc jisti v matematickém vyjadřování a značení, není jim jasný rozdíl mezi definicí a větou a pod., bych poradil předmět Matematické dovednosti (NMAI069).

Literatura

O zkoušce

Zkouška bude ústní nebo písemná (jak který termín). Ústní zkouška začíná zhruba půlhodinovou písemnou přípravou. Písemna zkouška bude trvat 90-120 minut a po opravení písemek může v případě potřeby následovat ještě ústní dozkoušení.

U ústní i písemné zkoušky budou otázky jak teoretické (definice, tvrzení a důkazy z přednášky), tak počítací (typu lehčích a středně těžkých příkladů ze cvičení). Studijní materiály jako poznámky, učebnice a taháky, kalkulačky, počítače a pod. nejsou u zkoušky povoleny. Očekává se, že definice a tvrzení budete umět formulovat přesně, se všemi předpoklady (a to i na známku "dobře"). Důkazy se zkoušejí také. Neučte se jen čtením poznámek, zkuste si pak důležité věci napsat na papír zpaměti.

Pro rozsah zkoušené látky je závazný seznam na této webové stránce (který aktualizuji průběžně s postupem přednášky). Neznalost („vynechání“) některého tématu může být dostatečným důvodem pro nesložení zkoušky, proto se radši podívejte na všechno aspoň trochu.

Předtermín

Čtvrtek 12.ledna 2012 od 2 hodin. Sraz před posluchárnou S10. Od studentů, kteří se přihlásí na předtermín, očekávám dobré zvládnutí látky. Zápočet u předtermínu nutný není (zkoušku ale zapíšu, až když zápočet mít budete, aspoň v SIS). u dalších termínů potřeba je.

Další termíny

Čtvrtky 19.ledna a 26.ledna, pátek 10.února, vždy od 2 hodin. Sraz před posluchárnou S5.

Zajímají mě obecné i konkrétní připomínky k přednášce, náměty na zlepšení v budoucích letech a pod. Doporučuji vyplnit studentskou anketu (i pokud jste s přednáškami spokojeni...)!


Probraná látka