Obsah

Můžete si stáhnout celou knihu ka.pdf a nebo jen jednotlivé kapitoly z obsahu:

 1. Úvod (title.pdf)
 2. Jak porovnávat algoritmy? (jak_porovnavat_algoritmy.pdf)
 3. Časová složitost(cas_sloz.pdf)
 4. Rozděl a panuj (rozdel_a_panuj.pdf)
 5. Jak zrychlovat algoritmy? (jak_zrychlovat.pdf)
 6. Grafy a stromy (grafy_a_stromy.pdf)
 7. Reprezentace grafu (reprezentace_grafu.pdf)
 8. Průchod grafu (pruchod.pdf)
 9. Halda (halda.pdf)
 10. Nejkratší cesta v grafu (min_cesta.pdf)
 11. Union-Find problém (unionfind.pdf)
 12. Minimální kostra (min_kostry.pdf)
 13. Toky v sítích (toky.pdf)
 14. Dodatky (appendix.pdf)

Podrobnější obsah

 • Úvod (title.pdf)

  Pro koho je kniha psána.
  Jakým stylem je psána a proč.
  Které anglické učebnice mě inspirovaly.
  Doporučení jak studovat grafové algoritmy.
  Poděkování.

 • Jak porovnávat algoritmy? (jak_porovnavat_algoritmy.pdf)

  Co jsou to algoritmy a datové struktury.
  Jak je porovnávat (kriteria).

 • Časová složitost (cas_sloz.pdf)

  Teoretické porovnávání algoritmů a pojem časová složitost.
  Zavedení asymtotické časové složitosti a asymtotické notace.
  Časová složitost v nejhorším případě. Příklady výpočtu.
  Časová složitost v průměrném případě.
  Amortizovaná časová složitost a příklady použití.
  Příklady na procvičení.

 • Rozděl a panuj (rozdel_a_panuj.pdf)

  Metoda rozděl a panuj.
  Master theorem, kuchařka na řešení rekurencí.
  Příklady na procvičení.

 • Jak zrychlovat algoritmy? (jak_zrychlovat.pdf)

  Hrajte si s tím. Předpočítání si výsledků do paměti.
  Výpočet hodnoty na základě předchozí hodnoty.
  Přímé generování výsledku.
  Předzpracování dat.
  Odstranění rekurze.
  Odstranění opakujících se výpočtů.
  Optimalizace pro hardware a operační systém.
  Spousta dalších možností.
  Příklady na procvičení.

 • Grafy a stromy (grafy_a_stromy.pdf)

  Zavedení základních pojmů hravým způsobem.
  Stromy a jejich synové, otcové a spol.
  Příklady na procvičení.

 • Reprezentace grafu (reprezentace_grafu.pdf)

  Seznam hran, matice sousednosti, seznam sousedů.
  Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací.
  Příklady na procvičení.

 • Průchod grafu (pruchod.pdf)

  Efektivní průchod grafu.
  Průchod grafu do hloubky.
  Jako jeho aplikace zde máme komponenty souvislosti, komponenty 2-souvislosti.
  Průchod do hloubky v orientovaném grafu a aplikace topologické uspořádání, silně souvislé komponenty, eulerův tah.
  Průchod grafu do šířky.
  Příklady na procvičení.

 • Halda (halda.pdf)

  Zavedení binární haldy a operací na haldě.
  Poznámky o jiných haldách.
  Prioritní fronta.
  Příklady na procvičení.

 • Nejkratší cesta v grafu (min_cesta.pdf)

  Realizace grafu pomocí provázků a kuliček.
  Hledání nejkratší cesty v neohodnoceném grafu.
  Adaptace průchodu do šířky.
  Dijkstrův algoritmus.
  Floyd-Warshallův algoritmus.
  Nejkratší cesta v grafech se záporným ohodnocením hran.
  Bellmann-Fordův algoritmus, detekce záporných cyklů.
  Nejkratší cesta v acyklickém orientovaném grafu (metoda kritické cesty).
  Potenciál a jeho využití.
  Dálniční hierarchie.
  Příklady na procvičení.

 • Union-Find problém (unionfind.pdf)

  Union-Find problém, nebo také dynamické udržování komponent souvislosti.
  Uvedeme si řadu různých řešení (řešení s přepojováním stromečků, řešení s kompresí cestiček).
  Příklady na procvičení.

 • Minimální kostra (min_kostry.pdf)

  Začneme se základním meta-algoritmem a z něj odvodíme ostatní algoritmy.
  Kruskalův hladový algoritmus, Jarníkův (Primův) algoritmus.
  Probereme, kdy je minimální kostra určena jednoznačně a využijeme toho ke zjednodušení následujících algoritmů.
  Borůvkův algoritmus, kontraktivní algoritmus, červeno-modrý meta-algoritmus.
  Podobným, ale složitějším problémem jsou Steinerovy stromy.
  Příklady na procvičení.

 • Toky v sítích (toky.pdf)

  Začneme s teoretickým úvodem do toků v sítích.
  Věta o maximálním toku a minimálním řezu.
  Pak přejdeme k historicky starším algoritmům vylepšující cesty:
  Ford-Fulkerson, Edmons-Karp, Dinic, 3 indové.
  Zakončíme to Golbergovým push-relabel algoritmem.
  Na závěr první části srovnáme použitelnost všech uvedených algoritmů.

  Ve druhé části se podíváme na aplikace toků v sítích:
  maximální párování v grafu, cirkulace s požadavky, cirkulace s limity na průtok hranou, rozvrhování letadel.
  V samém konci kapitoly se zmíníme o multikomoditních tocích.
  Příklady na procvičení.

 • Dodatky (appendix.pdf)

  Dodatky obsahují poznatky o učení, můj proslov ke studentům, můj proslov k učitelům a značení použité v této knize.

Budu Vám vděčný za jakékoliv připomínky, korektury a návrhy. Budu moc rád, pokud vám sepsané texty pomohou.

Prosba

Hledám někoho, kdo by si chtěl některé kapitoly přečíst, opravit v nich chyby, případně navrhnout změny, pokud se mu něco zdá nesrozumitelné. Podle velikosti zásluh slibuji sladkou odměnu. Všem pomocníkům bude v knize poděkováno.

Plánovaná rozšíření

Stále na textu pracuji a snažím se ho vypilovat. Proto budu vděčný, za Vaše připomínky.

Texty už jsou sepsané celkem rozumně, ale ještě je nikdo jiný pořádně nekontroloval. Plánuji přidat ještě párování v grafech, pravděpodobnostní a aproximační algoritmy a rozšířit všechny kapitoly o přehled a souhrn současných poznatků a nejlepších algoritmů na dané problémy. Také bych rád ke každé kapitole přidal další zajímavé příklady.