Václav Končický

Texty ke státnicím

Varování: Tyto texty jsou staré z roku 2012 a s velmi vysokou pravděpodobností neaktuální. Užijte jen na vlastní riziko. Datum v PDF je čas překladu.

Zde můžete najít přeložené texty ke státnicím nalezitelné na GitHubu.

Tato verze odpovídá commitu: bfd3e27806de61d752d69309ca2cd786c4055a83

Bakalářské státnice

Magisterské státnice