Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů NDMI084

Zimní semestr 2017/18

Petr Kolman, Jiří Sgall

Přednášky (P. Kolman): pondělí 9:00 - 10:30 v S9.

Lectures in English (J. Sgall): Monday 14:00 - 15:30 in S5.

Česká cvičení: jednou za 14 dnů v uterý od 17:20, vede je Pavel Veselý.

English classes (recitations): once in two weeks on Monday at 3:40 pm and are led by Pavel Veselý.

Lecture notes by J. Sgall (in Czech)

Probraná látka

Sylabus

Přednáška probírá středně pokročilé techniky pro návrh a analýzu algoritmů a ilustruje je na konkrétních kombinatorických problémech. Pro mnohé optimalizační problémy je obtížné navrhonout algoritmy, které je vyřeší optimálně a zároveň rychle (např. pro NP-úplné problémy). V takovém případě studujeme tzv. aproximační algoritmy, které pracují rychle, a najdou řešení více či méně blízké optimálnímu řešení. Často pro návrh algoritmů (aproximačních i jiných) používáme náhodnost, což umožňuje řešit některé úlohy efektivněji nebo řešit úlohy jinak neřešitelné. Doporučeno pro 3. ročník bakalářského studia.

Probírané techniky:

Probírané problémy a algoritmy:

Učebnice

There is no required textbook but the material presented in the course is covered by several good books.

[WS] D. P. Williamson, D. B. Shmoys: The Design of Approximation Algorithms, Cambridge University Press, 2011.

[MR] R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms, Cambridge University Press, 1995.

[MU] M. Mitzenmacher, E. Upfal: Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis, Cambridge University Press, 2005.

[V] V. V. Vazirani: Approximation Algorithms, Springer, 2001.

[KT] J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Pearson, 2006.

For introduction to Linear Programming whose elementary knowledge is expected in this course, we recommend the first three chapters of the textbook Understanding and Using Linear Programming by J. Matousek and B. Gärtner (a preliminary Czech version is available as Lineární programování a lineární algebra pro informatiky).

Other courses on approximation or randomized algorithms