Nakonec bylo zapotrebi alespon 13 bodu.

JmenoBodySplneno az na test
Bozonova Denisa15 NO
Elias JakubXX(7) YES
Chaloupkova Klara7 NO
Jacina ViktorXX(11) NO
Kaderjakova ZuzanaXX(7) YES
Minh Nguyen12 YES
Peterova Aneta4 NO
Petruchova Natalia3 NO
Smid VitezslavXX(8) YES
Sosnovec Jan22 YES
Stuchlik Kamil7 NO
Simsa Filip15 NO
Skoloud Barnabas14 NO
Vopatova Klara5
JmenoBodySplneno az na test
Dvorak DanielXX(7) YES
Fiala JakubXX(11) YES
Holkova Klara20 YES
Janouchova Petra20 YES
Chaloupka TomasXX YES
Malypetr Marcel7 NO
Mrva Mikulas11 NO
Raus Jaroslav20 YES
Roskovec Filip15 YES
Rynesova Pavlina17 NO
Sterbova Johana16 NO