Algoritmy a datové struktury

Základní informace

Ideálním kontaktem na mě je e-mail.

Přednášky

informace možno naleznouti na stránce Martina Mareše.

Pravidla udělení zápočtu

Do indexu se Vám podepíšeme, pokud ziskáte alespoň polovinu bodů z domácích úkolů.

Zadání ze cvičení (včetně domácích úkolů)

  1. Opakování ze zkoušek
  2. Záskok (zaskočil Tomáš Gavenčiak) - KMP algoritmus
  3. AC algoritmus
  4. Toky a sítě (použití)
  5. Goldbergův algrotimus - moc nám to nešlo!
  6. popis
  7. popis
  8. Záskok II - KMP algoritmus
  9. popis
  10. popis

Domácí úkoly

Průběžné výsledky snažení