Ivan Blatný (1919, Brno - 1990, Colchester, U.K.)


Báseň Jendovi a Hele šmardovým (SB)

"Byl krásný letní den ..." (V)

Fotbal (SB)

Jaromír Tomeček (PSB)

Jména (SB)

"Jsem jenom . . ." (PSB)

"Komu věnujeme . . . " (PSB)

Misspelled (PSB)

"Nezval jsem . . . " (PSB)

Ptáčci (PSB)

štěpánek: Čech a Němec (PSB)

Tarzan (PSB)

Thirst (PSB)

Undertones (PSB)

Znak (PSB)


Básně jsou převzaty z následujících sbírek.
PSB - I. Blatný, Pomocná škola Bixley, Torst 1994.
SB - I. Blatný, Stará bydliště, Petrov 1992.
V - I. Blatný, Verše 1933/1953, Atlantis 1994.

Březen 2003