Proseminář z matematické analýzy NMAI068, LS 2017/18

Místo a čas přednášky: přednáška/proseminář je rozvržena na úterý od 14:00 v S321 na Malé Straně.
Plán přednášky. Zatím o ni asi není příliš zájem, nicméně nabízím následující. Rozvinu některá temata z MAI, MA II a MAIII. Určitě začnu tímto: Důkaz Jordanovy věty o kružnici (tato věta říká, že když f: [0, 1] --> R^2 je spojité zobrazení, jež je až na f(0) = f(1) prosté, pak se rovina po vyhození "kružnice" f([0, 1]) rozpadá na právě dvě souvislé komponenty, vnitřek kružnice a její vnějšek) a Baireova věta o kategorii s aplikacemi (tato věta říká, že úplný metrický prostor není sjednocením spočetně mnoha řídkých množin).

Podmínky pro získání zápočtu. Viz SIS.

Literatura. Literatura bude uvedena na přednášce.

únor 2018