VÝZKUM – Jaroslav Horáček

<< Domů

  Výzkum

Mým tématem doktorské práce jsou intervalové lineární a nelineární systémy. V poslední době se zabývám hlavně metodami pro detekci neřešitelnosti intervalových soustav. V aplikacích intervalových metod spolupracujeme s mým vedoucím Milanem Hladíkem s Mudr. Václavem Kouckým z 2. Lékařské Fakulty v Motole na grantu GAUK Nové přístupy k matematickému zpracování dat získaných metodou vícedechového vyplavování dusíku z plic a jejich klinické využití , kde jsem hlavním řešitelem. Další okrajovou aplikací je lokalizace robotů se slabými senzory. Veškeré metody jsou postupně implementovány do našeho intervalového toolboxu pro Matlab LIME

  Defended bachelor theses

Josef Matějka, Determinants of interval matrices (in Czech) - 2017

Petra Pelikánová, Use of interval analysis in data estimation (in Czech) - 2017

Martin Milota, Psychologically-plausible and connectionism-friendly implementation of long-term memory (in Czech) - 2016

Martin Mečiar, Visualizations of interval data (in Slovak) - 2015

  Currently supervised bachelor theses

Adam Szabó, Apllication of branch and bound approach to describing solution of parametric interval linear systems (in Slovak)

  Publications (in English)

Accepted to ETAMM 2018
Jaroslav Horáček, Jan Horáček, Milan Hladík.
Detecting unsolvability of interval linear systems.

Submitted
Josef Matějka, Jaroslav Horáček, Milan Hladík.
Determinants of interval matrices.

Submitted
Jaroslav Horáček, Václav Koucký, Milan Hladík.
Interval Analysis in Children Lung Function Diagnostics.

Submitted
Jaroslav Horáček, Václav Koucký, Milan Hladík.
New insight into automated breath detection.

2016
Jaroslav Horáček, Milan Hladík and Michal Černý.
Interval Linear Algebra and Computational Complexity.
Applied and Computational Matrix Analysis, Springer Verlag.

2015
Jaroslav Horáček, Václav Koucký, Milan Hladík.
Children Lung Function Diagnostics-New Methods For Handling of Clinical Data.
Proceedings of the 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies, 2015, 174–176 (short paper)

2014
Milan Hladík and Jaroslav Horáček.
A shaving method for interval linear systems of equations.
Parallel Processing and Applied Mathematics, LNCS, pp. 573-581, Springer, 2014.

Jaroslav Horáček and Milan Hladík.
Subsquares Approach - A Simple Scheme for Solving Overdetermined Interval Linear Systems.
Parallel Processing and Applied Mathematics, LNCS, 613-622. Springer, 2014.

Milan Hladík and Jaroslav Horáček.
Interval Linear Programming Techniques in Constraint Programming and Global Optimization
Constraint Programming and Decision Making Studies in Computational Intelligence, 539:47-59, 2014.

2013
Jaroslav Horáček and Milan Hladík.
Computing Enclosures of Overdetermined Interval Linear Systems.
Reliable Computing, 19(2):142-155, 2013.

Odkazy na arXiv.org

  Grants


  Awards


  Invited talks


  Workshop and conference talks (in English)

ETAMM 2018 (Krakow, Poland) - June 2018
Detecting Unsolvability of Interval Linear Systems

ICSPS 2017 (Auckland, New Zealand) - November 2017
Processing Multiple Breath Washout Test Signals

Improved accuracy of breath detection in lung function testing - presented by Václav Koucký [Session best talk award]

MatTriad 2017 (Bedlewo, Poland) - September 2017
Invited session speaker - Application of interval linear algebra in data estimation

ICIBM 2016 (Houston, USA) - December 2016
Children Lung Function Diagnostics – Modeling Nitrogen Washout Process

SIMMAC 2016 (San José, Costa Rica) - February 2016
Branch and Bound Approach to Parametric Interval Linear Systems

BICT 2015 (New York, USA) - December 2015
Children Lung Function Diagnostics – New Methods For Handling of Clinical Data

MatTriad 2015 (Coimbra, Portugal) - September 2015
Invited speaker - Computational Complexity and Interval Linear Algebra

SWIM 2015 (Prague, Czech Republic) - June 2015
co-organizer, editorial board

SCAN 2014 (Würzburg, Germany) - September 2014
On Unsolvability of Overdetermined Interval Linear Systems

SWIM 2014 (Sweden, Uppsala) - June 2014
Introducing LIME - Library of Interval MEthods

OR 2014 (Iran, Semnan) - May 2014
Solving global optimization problems by interval linear relaxation

MatTriad 2013 (Montenegro, Herceg-Novi) - September 2013
On Solvability and Unsolvability of Overdetermined Interval Linear Systems
[Winner of award for best talk of young scientist]

PPAM 2013 (Poland, Warsaw) - September 2013
Subsquares Approach - Simple Scheme for Solving Overdetermined Interval Linear Systems

SWIM 2013 (France, Brest) - June 2013
Subsquares Approach - Simple Scheme for Solving Overdetermined Interval Linear Systems

SCAN 2012 (Russia, Novosibirsk) - September 2012
Computing Enclosures of Overdetermined Interval Linear Systems

SWIM 2012 (Germany, Oldenburg) - June 2012
Pitfalls of Computing Enclosures of Overdetermined Interval Linear Systems

Week of Doctoral Students 2012 (Czech Republic, Prague) - May 2012
Overdetermined Interval Linear Systems

  Other talks

November 2016 - Úvod do intervalové analýzy a její aplikace - VŠE, Prague
November 2016 - Klinické použití intervalové analýzy v diagnostice dechových funkcí - VŠE, Prague
April 2016 - Úvod do Matlabu a lineární algebra vizuálně(ji) - MFF UK, Prague
April 2016 - Introduction to interval computations - Introduction to interval computations (Spring School of Combinatorics 2016), Orlické hory
May 2014 - Introduction to Intlab and Lime - Semnan University, Iran (with Milan Hladík)
May 2014 - Solving global optimization problems by interval linear relaxation - Shiraz University, Iran (with Milan Hladík)
April 2014 - Interval techniques in global optimization - Czech Academy of Sciences, Prague (with Milan Hladík)
March 2014 - Chybovat je lidské, ale na opravdovou katastrofu potřebujeme ještě počítač - MFF UK, Prague
January 2014 - Interval Linear Systems of Equations - Czech Academy of Sciences, Prague (with Milan Hladík)