Home  
  Teaching  
  Research  
  Misc  
Milan Hladík
Teaching

První kroky pro intervalové počítání

Zde se nachází základní informace o intervalovém počítání, zejména pro zájemce a začínající řešitele mých projektů, bakalářek či diplomek.

  • Čtení
  • Základní vhled do intervalového počítání nám přinese např. nebo řada knih, jako je Přehledný souhrn určitých výsledků je k nalezení na:

  • Software
  • Intervalová aritmetika i pokročilejší funkce byly implementovány skoro ve všech základních programovacích jazycích. K vybudování knihovny intervalových funkcí, kterou by vypsané projekty mély postupně budovat, jsem se rozhodl použít Matlab. Intervalová aritmetika a základní funkce jsou v balíku INTLAB sice již není zdarma veřejně dostupný, ale pro studenty bude k dispozici. Jemný úvod do Intlabu najdete např. v V intervalovém počítání se často narazí na problém určit rigorózní odhady takových veličin jako jsou např. vlastní čísla, determinant či optimální řešení a hodnota lineárního programu atp. pro reálná (ne intervalová) data. Proto sestavil J. Rohn kolekci verifikačních metod

  • Intervaly, a co s nimi
  • Psaní